#

Cổ phiếu BII của Louis Land bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chuyển sang diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố quyết định kí ngày 7/10 về việc chuyển cổ phiếu BII của Công ty Cổ phần Louis Land sang diện kiểm soát.

Lý do được HNX đưa ra là do công ty chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/10.

Cổ phiếu BII của Louis Land bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chuyển sang diện kiểm soát.

HNX cũng yêu cầu Louis Land trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực phải gửi HNX và công bố thông tin kèm biên pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Định kỳ hằng quý, công ty phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát và công bố thông tin.

Quyết định này cũng thay thế cho quyết định ngày 30/9 của HNX về việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu BII do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên soát xét quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Được biết, cùng ngày 7/10, công ty đã gửi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX về việc đổi tên từ Louis Land thành Bidico, di dời trụ sở từ phường Bình Tân, xã La Gi, tỉnh Bình Thuận sang cụm công nghiệp Tân Bình 1, xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Ngày có hiệu lực là ngày 5/10, ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là ngày 7/10.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Louis Land diễn ra mới đây đã thông qua tờ trình thay đổi tên và di dời trụ sở công ty.

Theo đó, Louis Land đã thông báo về việc đổi tên công ty và di dời trụ sở. Công ty cũng cho biết sau khi đổi tên, mã cổ phiếu của doanh nghiệp vẫn giữ nguyên.

Như vậy, sau chưa đầy 2 năm đổi tên, công ty Louis Land đã đổi về tên ban đầu. Trước đó, tại ngày 26/3/2021, Louis Land đã có thông báo đổi tên công ty từ Phát triển Công nghiệp Bảo Thư thành Công ty Cổ phần Louis Holdings. Đến ngày 25/6/2021, công ty lại tiếp tục đổi tên thành Louis Land.

Thông tin đưa ra tại cuộc họp cho biết kết thúc năm 2021, Louis Land đã hoàn thành hơn 61% kế hoạch doanh thu với 493 tỷ đồng và gần 91% kế hoạch lợi nhuận với 32,6 tỷ đồng. Năm 2022, Louis Land lên kế hoạch doanh thu hơn 320 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50,8 tỷ đồng, giảm 35% và tăng 55,8% so với thực hiện năm trước.

Với kế hoạch đặt ra này, sau nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành 94% kế hoạch doanh còn lợi nhuận công ty mẹ đang âm hơn 15 tỷ đồng.

Về tình hình thực hiện các dự án, Louis Land chia sẻ hiện nay công ty đang ưu tiên hoàn thiện cơ sở vật chất của khu công nghiệp (KCN) Thắng Hải 1 cho các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) thuê để sản xuất dược liệu. Về phía cụm công nghiệp Tân Bình, dự án này đang trong giai đoạn hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng để cho các đối tác thuê.

Về vấn đề nhân sự, Louis Land cũng bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 là ông Dương Hùng Biện, ông Ngô Hữu Nghĩa, ông Nguyễn Phước Du Phong và ông Hà Phương Bắc.

Cùng với đó, công ty cũng thông qua đơn từ nhiệm của 5 thành viên HĐQT là là ông Lục Tấn Huy, ông Hoàng Xuân Hạnh, bà Nguyễn Đình Tú Nhi, ông Nguyễn Tuyên Quang và ông Trần Sĩ Chương.

Liên quan đến vấn đề nhân sự của công ty, ngay sau đó, Louis Land cũng đã có thông báo về việc bổ nhiệm ông Ngô Hữu Nghĩa, thành viên HĐQT công ty giữ chức chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Phước Du Phong – thành viên độc lập HĐQT được bổ nhiệm chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

AN NHIÊN