Trần Dương

Chi phí tăng mạnh khiến nợ phải trả của Bamboo Capital lên đến 30.205 tỷ đồng, mỗi ngày phải trả 3,7 tỷ đồng lãi vay

Admin

Theo báo cáo tài chính, tính đến cuối năm 2022, tổng nợ phải trả tại Bamboo Capital (BCG) còn 30.205 tỉ đồng (gần 1,3 tỷ USD), tăng gần 1.000 tỷ đồng so với cùng kì.

Bamboo Capital (BCG) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2022. Theo đó, doanh thu trong kỳ đạt 1.221 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kì, thế nhưng doanh nghiệp lại bất ngờ báo lỗ sau thuế gần 339 tỷ đồng, trong khi cùng kì lãi 271 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, tổng nợ phải trả tại Bamboo Capital (BCG) còn 30.205 tỷ đồng (gần 1,3 tỷ USD).

Lũy kế cả năm 2022, Bamboo Capital thu về 4.531 tỷ đồng doanh thu, tăng 75% so với năm trước đó, lãi ròng 547 tỷ đồng, giảm 45%. Với kết quả này, BCG mới chỉ hoàn thành được 63% kế hoạch doanh thu và 25% chỉ tiêu lợi nhuận đã đặt ra trước đó.

Trên thực tế nếu nhìn vào BCTC năm 2022 của Bamboo Capital, tất cả các chi phí đều tăng mạnh.

Cụ thể, chi phí tài chính tăng từ 1.484 tỷ đồng (năm 2021) lên 2.412 tỷ đồng (năm 2022). Trong đó, chiếm chủ yếu là chi phí lãi vay với 1.382 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc mỗi ngày Bamboo Capital đang phải dành khoảng 3,7 tỷ đồng để trả lãi cho các khoản vay của mình.

Được biết, nợ vay tài chính tại Bamboo Capital trong năm 2022 đã tăng 9% so với cùng kì, lên 14.935 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng 118% lên 214 tỷ đồng, chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 30% lên 480 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý khác trong bức tranh tài chính của Bamboo Capital là các khoản phải thu tăng mạnh hơn 4.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm, lên 24.503 tỷ đồng.

Thể hiện trong bảng cân đối kế toán, nợ Bamboo Capital phải trả còn 30.204 tỷ đồng (xấp xỉ 1,3 tỷ USD), tăng gần 1.000 tỷ đồng sau 12 tháng. Trong đó, nợ vay tài chính tăng từ 13.682 tỷ đồng lên 14.934 tỷ đồng, tương ứng tăng 9%.

Không chỉ nợ tăng mạnh, trong năm 2022 Bamboo Capital còn ghi nhận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư âm nặng.

Theo đó, năm 2022 các khoản phải thu tăng mạnh cùng với tiền lãi vay đã trả hơn 1.155 tỷ đồng là nguyên nhân chính dẫn đến lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tại Bamboo Capital âm đến 2.748 tỷ đồng.

Ngoài ra, hoạt động đầu tư và góp vốn khiến lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư Bamboo Capital âm gần 5.000 tỷ đồng.

LÊ TRÍ