Trần Dương

Biwase (BWE) doanh thu đạt 2.440 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, dự chi 251 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2022

Admin

CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase - mã BWE) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Với 192,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Biwase dự kiến sẽ chi gần 251 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này.

9 tháng đầu năm 2022, Biwase ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.440 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 639 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 11% so với cùng kỳ.

Theo đó, thời gian thanh toán dự kiến vào tháng 4/2023. Bên cạnh đó, HĐQT Biwase cũng thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 dự kiến trong tháng 3 tới đây.

Về kết quả kinh doanh, Biwase ghi nhận doanh thu thuần quý III/2022 đạt hơn 860 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các chi phí, Biwase lãi ròng 197 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Biwase ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.440 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 639 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 11% so với cùng kỳ.

Theo lãnh đạo công ty, trong cơ cấu doanh thu, sản xuất và kinh doanh nước sạch chiếm tỷ trọng lớn nhất 66% mang lại 1.611 tỷ đồng. Lĩnh vực xử lý rác thải xếp tiếp theo với doanh thu 434 tỷ đồng chiếm 18% cơ cấu doanh thu; thu từ xử lý nước thải đem lại 119 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sản lượng nước sản xuất trong 9 tháng đạt hơn 145 triệu m3 cùng với tỷ lệ thất thoát nước duy trì ở mức thấp, bình quân đạt 5%. Nhờ đó, ước tính sản lượng nước tiết kiệm được do giảm tỷ lệ thất thoát nước là 23 triệu m3, lợi nhuận tăng thêm nhờ giảm tỷ lệ thất thoát nước lên tới 157 tỷ đồng.

Năm 2022, Biwase lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 3.850 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 750 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, doanh nghiệp này đã thực hiện được 63% mục tiêu về doanh thu và 85% mục tiêu về lợi nhuận.

LÊ TRÍ