Trần Dương

Bình Định: hơn 500 đại biểu là tỷ phú của các tập đoàn… tham dự xúc tiến đầu tư vào cuối tháng 3

Lê Trí

Ngoài đại biểu là các Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, các Cơ quan ngoại giao trong và ngoài nước… sự kiện xúc tiến đầu tư vào 29/3 tại Bình Định sẽ thu hút hơn 500 đại biểu là các Tỷ phú, các Tập đoàn, các Nhà đầu tư đến từ các nước Trung Đông, UAE, EU, Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Thái Lan…

quy-nhon-1710965751.jpg

Ngày 29/3/2024, Bình Định sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư với sự tham gia của Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, các Cơ quan ngoại giao trong và ngoài nước và lãnh đạo các tập đoàn kinh tế.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, ngày 29/3/2024, Tỉnh Bình Định sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024 với sự tham gia của Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, các Cơ quan ngoại giao trong và ngoài nước.

Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham gia của hơn 500 đại biểu là các Tỷ phú, các Tập đoàn, các Nhà đầu tư đến từ các nước Trung Đông, UAE, EU, Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Thái Lan… các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên cả nước.

Được biết, hội nghị là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giới thiệu, quảng bá rộng rãi về tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của Bình Định, tạo điều kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu về cơ chế, chính sách ưu đãi và môi trường đầu tư của tỉnh, làm tiền đề cho các hoạt động đầu tư và mở rộng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các nhà đầu tư nước ngoài; là cơ hội đối thoại chính sách giữa các nhà đầu tư với Lãnh đạo một số Bộ, ngành, Trung ương; giữa các nhà đầu tư với lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Định.

AN NHIÊN