Trần Dương

Báo lỗ đến 122 tỷ đồng, Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam xin chậm trả 5 kỳ lãi trái phiếu của lô trái phiếu có giá trị 150 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam (ĐXMN) vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu MNRCH2123001 có giá trị 150 tỷ đồng. Nguyên nhân do chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán.

Theo kế hoạch, ĐXMN phải thanh toán kỳ lãi thứ 12 đến thứ 16 trong thời gian từ 15/02-31/05. Cụ thể, trong tháng 2, Công ty có hai kỳ thanh toán lãi vào các ngày 15/02 (kỳ 12) và 28/02 (kỳ 13) với số tiền lần lượt lần khoảng 1.6 tỷ đồng và 1.4 tỷ đồng. Sau đó, ngày 31/03, Công ty phải thanh toán lãi kỳ 14 với số tiền khoảng 1.6 tỷ đồng. Kỳ lãi thứ 15 và 16 dự kiến thanh toán vào ngày 04/05 và ngày 31/05, lần lượt khoảng 1.5 tỷ đồng và 1.6 tỷ đồng.

dxmn-tp-1685929894.jpg

Năm 2022, ĐXMN lỗ sau thuế 122 tỷ đồng, trong khi đó năm 2021 có lãi mỏng gần 16 triệu đồng.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán nên ĐXMN đã có công văn về việc chậm thanh toán lãi, lùi về ngày 30/06 sẽ thanh toán hết tất cả các kỳ trên với tổng số tiền khoảng hơn 7.7 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu MNRCH2123001 có mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu với khối lượng 1,500 trái phiếu, tương ứng 150 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành vào ngày 31/12/2021, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất phát hành 12%/năm.

Về tình hình kinh doanh năm 2022, ĐXMN lỗ sau thuế 122 tỷ đồng, trong khi đó năm 2021 có lãi mỏng gần 16 triệu đồng.

Tại ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu ở mức 235 tỷ đồng, đầu năm là gần 352 tỷ đồng, tương ứng giảm 33%. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 2.51, đầu năm là 1.14; hệ số dư nợ trái phiếu (riêng lẻ) trên vốn chủ sở hữu ở cùng thời điểm là 0.64, đầu năm là 0.43.

CHÂU HUY