Trần Dương

Đất Xanh Services (DXS) của đại gia Lương Trí Thìn cổ phiếu bốc hơi 80% sau 1 năm, dự kiến lãi năm 2023 giảm 62%

Admin

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh - Đất Xanh Services (HOSE: DXS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 với nhiều nội dung đáng chú ý.

Năm 2023, DXS đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 62% về còn 126 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, DXS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.800 tỷ đồng, giảm 8% so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 62% về còn 126 tỷ đồng.

DXS được đưa ra chỉ tiêu kinh doanh thận trọng trong bối cảnh doanh nghiệp bất động sản vừa trải qua quý thua lỗ kỷ lục. Cụ thể quý IV/2022, DXS ghi nhận doanh thu hợp nhất 884,1 tỷ đồng, giảm 32,3% so với cùng kỳ 2021; lỗ sau thuế 136,8 tỷ đồng quý 4/2022, trong khi cùng kỳ lỗ 20,5 tỷ đồng, tương đương con số lỗ tăng gấp gần 7 lần.

Theo giải trình của DXS, công ty báo lỗ nguyên nhân chính là do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng và mảng cung cấp dịch vụ sụt giảm.

Một điểm đáng lưu ý khác, nhằm tối ưu hóa nguồn lực, HĐQT DXS đề xuất ĐHĐCĐ giao cho ban quản trị công ty quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại).

Theo đó, công ty giao cho HĐQT quyết định giao cho các bên có liên quan của công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính soát xét hợp nhất gần nhất của DXS.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DXS hiện được giao dịch quanh mức 6.000 đồng/cp, tương ứng đã giảm 80% thị giá chỉ sau 1 năm.

LÊ TRÍ