#

60 doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trên hệ thống UPCOM

Admin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống UPCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố Báo cáo tài chính (BCTC) 2021 đã được kiểm toán.

Có 60 doanh nghiệp trên sàn UPCOM duy trì diện bị hạn chế giao dịch do chậm công bố thông tin quá 45 ngày đối với BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và không có biện pháp khắc phục. HNX sẽ có thông báo về việc cho phép cổ phiếu thuộc danh sách nêu trên được giao dịch trở lại bình thường sau khi tổ chức đăng ký giao dịch khắc phục được nguyên nhận dẫn đến việc bị hạn chế theo Quy chế đăng ký giao dịch. Trong danh sách 60 doanh nghiệp, không có tên doanh nghiệp lớn.

Trước đó, HNX công bố dữ liệu giao dịch tự doanh từ ngày 20-5-2022 sau thời gian không có thông tin. Nội dung công bố bao gồm Khối lượng/Giá trị mua tự doanh; Khối lượng/Giá trị bán tự doanh; Tổng khối lượng/Giá trị tự doanh trong ngày giao dịch đối với các mã chứng khoán. Thời điểm công bố là cuối ngày giao dịch.

Dữ liệu giao dịch tự doanh các thị trường được công bố tại địa chỉ sau:

Thị trường cổ phiếu niêm yết: https://hnx.vn/vi-vn/thong-tin-cong-bo-ny-hnx.html

Thị trường cổ phiếu UPCoM: https://hnx.vn/vi-vn/thong-tin-cong-bo-up-hnx.html

Thị trường chứng khoán phái sinh: https://derivatives.hnx.vn/web/phai-sinh/trang-chu

Trước đó, HNX đã gửi công văn yêu cầu doanh nghiệp giải trình khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên. Đây là những giải pháp mang tính đồng bộ mà Bộ Tài chính, UBCKNN đã đưa ra nhằm tăng cường giám sát, đảm bảo thị trường hoạt động công khai, minh bạch. HOSE cũng mới công bố trở lại các số liệu tự doanh này từ tuần trước.

L. Nhi