#

6 tháng đầu năm Vận tải Biển Việt Nam (Vosco: VOS) lợi nhuận sau thuế ghi nhận 74,14 tỷ đồng, giảm 76,5% so với cùng kỳ

Lê Trí

CTCP Vận tải Biển Việt Nam (Vosco, mã VOS – sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II, ghi nhận lãi 1,08 tỷ đồng. Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lãi 74,14 tỷ đồng, giảm 76,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, quý II/2023, Vosco ghi nhận doanh thu đạt 1.042,6 tỷ đồng, tăng 51,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1,08 tỷ đồng, giảm 99,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp suy giảm mạnh từ 42,7%, về chỉ còn 2,9%.

vosco-1690425569.jpg

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Vosco ghi nhận lãi 74,14 tỷ đồng, giảm 76,5% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trước đó, Vosco liên tục duy trì biên lợi nhuận gộp cao kỷ lục. Trong đó, năm 2021 ghi nhận 31,82% và năm 2022 ghi nhận 30,48%. Như vậy, biên lợi nhuận gộp đang lao dốc trong quý II và 6 tháng đầu năm 2023 sau khi cải thiện mạnh trong hai năm 2021 và năm 2022.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 89,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 264,23 tỷ đồng, về 30,43 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 7%, tương ứng tăng thêm 1,11 tỷ đồng, lên 16,96 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 70,6%, tương ứng giảm 16,94 tỷ đồng, về 7,06 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 28,9%, tương ứng giảm 14,1 tỷ đồng, về 34,74 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 99,8%, tương ứng giảm 73,36 tỷ đồng, về 0,18 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý II, mặc dù Công ty đã tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng lợi nhuận vẫn giảm 99,6%, nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận gộp lao dốc vì biên lợi nhuận gộp thu hẹp và hụt lợi nhuận khác.

Công ty cho biết, nguyên nhân lợi nhuận khác giảm do cùng kỳ ghi nhận 73,5 tỷ đồng từ tái cơ cấu nợ. Ngoài ra, về hoạt động kinh doanh, thị trường container sụt giảm mạnh dẫn đến việc nhiều tàu trước đây được cho thuê T/C ra nước ngoài đã quay trở lại khai thác trên thị trường nội địa do không tiếp tục cho thuê được, làm cung tàu tăng. Trong khi đó, nhu cầu vận chuyển sụt giảm do nhu cầu tiêu dùng và sản xuất hàng hóa giảm mạnh, dẫn đến việc giá cước vận chuyển giảm sâu.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Vosco ghi nhận doanh thu đạt 1.561,7 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 74,14 tỷ đồng, giảm 76,5% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, Vosco đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.597 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 197,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 84,77 tỷ đồng, Vosco mới hoàn thành 42,9% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Vosco tăng 4,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 116,1 tỷ đồng, lên 2.794,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 1.066,9 tỷ đồng, chiếm 38,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 709,8 tỷ đồng, chiếm 25,4% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 530,5 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản và các khoản mục khác.

LÊ TRÍ