Trần Dương

Youtube, Facebook, Netflix có thể nộp thuế trực tiếp cho Việt Nam

Admin

Tổng cục Thuế kích hoạt ứng dụng eTax Mobile dành cho nhà cung cấp nước ngoài như Google, Facebook, Youtube... đăng ký, kê khai và nộp thuế.

nhà cung cấp nước ngoài như Google, Facebook, TikTok, Netflix... có thể trực tiếp thực hiện tờ khai thuế dễ dàng như một công dân Việt Nam

Tổng cục Thuế vừa công bố Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài có thu nhập từ Việt Nam đăng ký, khai, nộp thuế là Etaxvn.gdt.gov.vn.

Ứng dụng eTax Mobile cung cấp dịch vụ, hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân cài đặt, sử dụng trên thiết bị di động.

Việc ra mắt ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế trên nền tảng thiết bị di động đã thể hiện rõ quyết tâm của ngành Thuế trong việc chuyển đổi số, hỗ trợ tốt hơn cho người nộp thuế.

Theo ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, từ trước đến nay, thu thuế các nhà cung cấp nước ngoài thường qua bên thứ ba, tức là những nhà thực hiện giao dịch nộp thay thuế.

Với Cổng thông tin điện tử riêng này, nhà cung cấp nước ngoài như Google, Facebook, TikTok, Netflix... có thể trực tiếp thực hiện tờ khai thuế dễ dàng như một công dân Việt Nam.

"Đặc biệt, với cổng nộp thuế này, các nhà cung cấp nước ngoài sẽ đăng ký tờ khai trực tiếp không phải qua bên thứ ba. Từ đó tạo điều kiện cho người nước ngoài kê khai thuế, không bị khấu trừ thuế tại nguồn, họ biết rõ ràng nghĩa vụ nộp thuế của họ là bao nhiêu, mức thuế ra sao...", ông Minh nói.

Theo Tổng cục Thuế, cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đi vào vận hành thì tất cả các giao dịch từ đăng ký, kê khai, nộp thuế… được thực hiện bằng hình thức trực tuyến thông qua cổng này, các nhà cung cấp nước ngoài không phải nộp hồ sơ bản cứng đến cơ quan thuế Việt Nam.

Thông tư số 80/2021 của Bộ Tài chính quy định rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam bao gồm bốn đối tượng.

Thứ nhất, nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.

Thứ hai, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài.

Thứ ba, đại lý thuế hoạt động theo pháp luật Việt Nam được nhà cung cấp nước ngoài ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam.

Thứ tư, ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp nước ngoài.

Tổng cục Thuế là cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp đối với nhà cung cấp nước ngoài, có trách nhiệm cấp mã số thuế cho nhà cung cấp nước ngoài theo quy định, tiếp nhận tờ khai thuế và thực hiện các công việc có liên quan đến việc khai thuế, nộp thuế của nhà cung cấp nước ngoài.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế ở Việt Nam có quyền phối hợp với cơ quan thuế ở nước ngoài để trao đổi, đôn đốc nhà cung cấp nước ngoài kê khai, nộp thuế; truy thu thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài nếu chứng minh được nhà cung cấp nước ngoài kê khai, nộp thuế không đúng thực tế.

Tường Lam