Trần Dương

Vinfast nộp thuế cao nhất TP Hải Phòng năm 2021, gần 5.000 tỷ đồng

Admin

Năm 2021, tổng thu ngân sách của Hải Phòng đạt 90.421 tỷ đồng. Trong đó, số thu ngân sách nội địa lần đầu tiên đạt 35.000 tỷ đồng, tăng hơn 6,9% so với năm 2020.

Đặc biệt, năm 2021, mặc dù nhà máy sản xuất ô tô VinFast gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn nộp thuế gần 5.000 tỷ đồng.

Ông Hà Văn Trường, Cục trưởng Cục thuế Hải Phòng, khẳng định kết quả thu ngân sách năm 2021 cho thấy Hải Phòng đã có chủ trương đúng, giải pháp toàn diện để khai thác tiềm năng, lợi thế, tăng thu ngân sách ở mức cao.

Số thu nội địa 35.000 tỷ đồng tỏng năm 2021, gấp đôi so với số thu của năm 2016, một mức tăng trưởng chưa từng có trong nhiều năm qua.

Cục trưởng Cục thuế Hải Phòng Hà Văn Trường cho hay, kết quả thu ngân sách nội địa thể hiện rõ dư địa và sự phát triển kinh tế của Hải Phòng trong những năm qua. Đặc biệt, năm 2021, mặc dù nhà máy sản xuất ô tô VinFast gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn nộp thuế gần 5.000 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp nộp thuế cao nhất thành phố.

Trước đó, năm 2019, nhà máy VinFast nộp 3.000 tỷ đồng tiền thuế cho Hải Phòng, chiếm 11% tổng thu nội địa. Thời điểm đó, VinFast mới chính thức đi vào sản xuất được gần 7 tháng.

Năm 2020, VinFast mang lại số thu gần 5.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% số thu nội địa của thành phố.

Ngoài ra, sang năm 2021, sự phát triển và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI tại Hải Phòng tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng, vượt dự toán phấn đấu tới gần 30%. Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ cuxg là những khoản thu có mức tăng trưởng từ 19-70%.

Hải Anh