#

Viglacera (VGC) báo lãi 913 tỷ đồng, hoàn thành 75% kế hoạch năm sau 6 tháng

Lê Trí

Ngày 3/7/2023, Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã VGC – sàn HoSE) tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023.

vcg-1688438954.jpg

Sau 6 tháng đầu năm 2023, Viglacera dự kiến doanh thu thuần hợp nhất toàn Tổng công ty ước đạt gần 7.000 tỷ đồng.

Theo đó, sau 6 tháng đầu năm 2023, Viglacera dự kiến doanh thu thuần hợp nhất toàn Tổng công ty ước đạt gần 7.000 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ đạt gần 3.000 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch năm 2023; lợi nhuận trước thuế ước đạt 913 tỷ đồng hoàn thành 75% lợi nhuận cả năm 2023, Công ty mẹ gần về đích lợi nhuận ước đạt 1.210 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch năm.

Trong đó, đóng góp chính vào kết quả doanh thu, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 đến từ lĩnh vực bất động sản (đặc biệt là bất động sản khu công nghiệp) khi ghi nhận nhiều khởi sắc, với kết quả doanh thu khối bất động sản dự kiến ước đạt hơn 2.600 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt 950 tỷ đồng, hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận. Ngoài ra lợi nhuận của Viglacera ghi nhận 310 tỷ đồng cổ tức thu từ công ty liên kết.

Với 12 khu bất động sản công nghiệp đang sở hữu và vận hành, Viglacera vẫn khẳng định vị thế vững chắc khi thu hút 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước, với hơn 16 tỷ USD vốn FDI, trong đó nổi bật là các doanh nghiệp tên tuổi lớn trên thế giới.

Đến năm 2025, Viglacera sẽ nâng tổng số khu công nghiệp lên 20 với trên 10 khu công nghiệp mới có tổng diện tích tăng thêm khoảng 2.000-3.000 ha.

MINH TRÍ