#

Quý I, Tổng công ty Viglacera (VGC) lợi nhuận giảm đến 72,5% chỉ còn 192 tỷ đồng so với cùng kỳ, nợ vay tài chính ngắn hạn ở mức cao đến 56% đạt mốc 4.040 tỷ đồng

Admin

Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC) vừa công bố BCTC quý I năm nay với doanh thu thuần 2.774 tỷ đồng, giảm khoảng 28% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 13,5% còn 2.108 tỷ đồng khiên biên lãi gộp của doanh nghiệp giảm từ 36,3% về 24%.

Theo đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm 25,3% còn 13 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 18,5% và 31%, trong khi chi phí tài chính tăng 7,2%. Kết quả, Viglacera báo lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 192,8 tỷ đồng, giảm 72,5% so với cùng kỳ nắm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất doanh nghiệp ghi nhận từ quý IV/2020.

Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu và lợi nhuận quý này giảm là do hụt thu từ mảng bất động sản và vật liệu xây dựng. Với mảng bất động sản, doanh thu kinh doanh nhà ở thương mại quý I giảm mạnh so với cùng kỳ. Lĩnh vực vật liệu xây dựng, doanh nghiệp gặp khó khăn trong công tác tác tiêu thụ, giá bán giảm, sản lượng tiêu thụ giảm dẫn đến doanh thu mảng này cũng đi xuống.

Tại báo cáo thường niên năm 2022, Viglacera lên kế hoạch kinh doanh 2023 doanh thu hợp nhất 16.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; lãi trước thuế 1.300 tỷ đồng, giảm 44% so với thực hiện năm 2022. Như vậy trong quý I đơn vị này đã hoàn thành 17,3% kế hoạch doanh thu và 17% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của Viglacera đạt 23.317 tỷ đồng, tăng 1,5% so với số đầu năm. Trong đó, khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp là 2.177 tỷ đồng, gần như đi ngang so với số ngày 31/12/2022. Hàng tồn kho ở mức 4.463 tỷ đồng, tăng 5,4%. Tài sản cố định là 5.228 tỷ đồng, chi phí xây dựng dở dang 5.952 tỷ đồng.

Hiện tại, nợ vay tài chính của công ty ở mức 4.040 tỷ đồng với 56% là nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 9.225 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu là 4.482 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.945 tỷ đồng.

AN NHIÊN