Trần Dương

9 tháng, Viglacera đạt lợi nhuận trước thuế đạt 1.700 tỷ đồng vượt 121% kế hoạch năm

Ngày 7/10/2022, Tổng công ty Viglacera – CTCP (mã CK: VGC) đã tổ chức họp sơ kết 9 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ Quý IV/ 2022. Theo đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Viglacera ghi nhận những kết quả rất khả quan.

Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm, toàn tổng công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận hợp nhất đạt 121% kế hoạch năm, lợi nhuận của Công ty mẹ đạt 135% kế hoạch năm.

Năm 2022, Viglacera thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 1.700 tỷ đồng, doanh thu đạt 15.000 tỷ đồng lần lượt tăng 10% và 34% so với năm 2021.

Cụ thể, đại hội cổ đông năm 2022 của Viglacera đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.700 tỷ đồng, doanh thu đạt 15.000 tỷ đồng lần lượt tăng 10% và 34% so với thực hiện năm 2021. Về phía Công ty Mẹ đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.200 tỷ đồng, doanh thu đạt 6.500 tỷ đồng lần lượt tăng 4% và 17% so với năm 2021.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, VGC ước tính lãi trước thuế hợp nhất là 2.057 tỷ đồng và lãi trước thuế công ty mẹ là 1.620 tỷ đồng.

Viglacera cho biết, trong quý 4, lĩnh vực Bất động sản sẽ tập trung đẩy mạnh công tác phát triển hạ tầng, đẩy mạnh công tác kinh doanh, tạo điều kiện mở rộng phát triển mới các KCN và nhà ở cho năm 2023 và các năm tiếp theo của Tổng công ty; Lĩnh vực Kính duy trì sản xuất ổn định, khai thác tối đa công suất các nhà máy, duy trì tỷ suất lợi nhuận, tạo đà cho tăng trưởng năm 2023. Lĩnh vực sản xuất Vật liệu xây dựng như Sứ vệ sinh, Gạch ốp lát tập trung các sản phẩm có giá trị cao, mở rộng thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Châu Âu.

Trước đó, vào đại hội cổ đông bất thường năm 2022 diễn ra ngày 7/9, cổ đông công ty đã thông qua tạm ứng cổ tức cho năm 2022 theo tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Viglacera cũng công bố mức cổ tức dự kiến cho năm nay là 16% bằng tiền. Với 448,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Viglacera dự kiến sẽ chi ra 448,3 tỷ đồng để trả số cổ tức trên.

AN NHIÊN