#

Viettel Construction (CTR) chi 220 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ gần 20%

Lê Trí

Tổng CTCP Công trình Viettel - Viettel Construction (CTR)  sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 19,19% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.919 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 06/02/2024 (tức đúng vào ngày 27 tết).

ctr-ct-1704678583.png

Công ty đã hoàn thành mục tiêu doanh thu (10.338,1 tỷ đồng) và hoàn thành 97% mục tiêu lợi nhuận năm (613,2 tỷ đồng).

Với hơn gần 114,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CTR sẽ chi xấp xỉ khoảng 220 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào cuối tháng 06/2023, Viettel Contrustion đã chi hơn 114 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 với tỷ lệ 10%.

Xét về cơ cấu cổ đông của Công ty, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đang là cổ đông lớn nhất, sở hữu 65,66% vốn, tương ứng hơn 75,1 triệu cổ phiếu sẽ được nhận về hơn 144 tỷ đồng cổ tức đợt này từ CTR.

Về tình hình kinh doanh của Công ty, trong tháng 11/2023, Viettel Construction) mang về 1.122,4 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 62,1 tỷ đồng, tăng trưởng 19%.

Luỹ kế 11 tháng 2023, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 10.364,2 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 595 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21% và 16% so với cùng kỳ năm 2022.

Với kết quả đạt được, Công ty đã hoàn thành mục tiêu doanh thu (10.338,1 tỷ đồng) và hoàn thành 97% mục tiêu lợi nhuận năm (613,2 tỷ đồng).

HẠ VY