Trần Dương

Viettel Construction (CTR) lãi gần 180 tỷ đồng trong quý III tăng 10% so với cùng kỳ

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction - Mã: CTR) cho biết, trong tháng 9, công ty ghi nhận 1.038 doanh thu thuần tăng 13%, lợi nhuận trước thuế gần 60 tỷ đồng tăng 4% so với tháng 9 năm ngoái.

ctr-lai-1697079805.png

Tính riêng quý III, Viettel Construction dự kiến doanh thu đạt 3.063 tỷ đồng tăng 18%, lợi nhuận trước thuế khoảng 176 tỷ đồng tăng 10% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt 8.104 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, hoàn thành 78% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế gần 467 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, tương đương thực hiện 76% chỉ tiêu năm.

Nếu tính riêng quý III, doanh thu ước đạt 3.063 tỷ đồng tăng 18%, lợi nhuận trước thuế khoảng 176 tỷ đồng tăng 10% so với cùng kỳ.

Theo đó, 9 tháng đầu năm, vận hành khai thác là mảng đóng góp nhiều nhất (52%) vào doanh thu Viettel Construction với 4.214 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Tiếp theo là mảng xây lắp với 2.286 tỷ đồng, chiếm 28% doanh thu, tăng 30% so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm, công ty ký kết 1.400 tỷ đồng hợp đồng B2B và ký kết 750 tỷ đồng hợp đồng B2C.

chart-vtc-1697079917.jpg  

Các mảng kinh doanh khác như giải pháp tích hợp, dịch vụ kỹ thuật, hạ tầng cho thuê mang về doanh thu cho công ty lần lượt là 1.082 tỷ đồng, 209 tỷ đồng, 313 tỷ đồng.

Xét theo khu vực, 64% doanh thu (tương đương 5.187 tỷ đồng) của Viettel Construction đến từ giao dịch với đơn vị khác trong Tập đoàn Viettel. Trong khi giao dịch với các đơn vị ngoài tập đoàn mang về 2.917 tỷ đồng.

Doanh thu của doanh nghiệp đến từ thị trường trong nước chiếm 86% với 6.969 tỷ đồng. Thị trường nước ngoài chỉ đóng góp 14% với 1.135 tỷ đồng.

AN NHIÊN