Trần Dương

Vietcombank (VCB) phát hành 856,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 18,1%

Lê Trí

Ngày 30/6/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản gửi Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) cho biết đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Vietcombank.

vcb-cotuc-1688518748.jpg

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietcombank năm 2022 đã thông qua phương án phát hành gần 856,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 18,1%.

Đây là một trong những thủ tục cuối cùng để Vietcombank tiến hành phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Nhiều khả năng, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng sẽ được Vietcombank sớm thông báo trong vài ngày tới.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận Vietcombank tăng vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng, theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietcombank năm 2022 đã thông qua phương án phát hành gần 856,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 18,1% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 181 cổ phiếu mới).

Với mức vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Vietcombank sẽ vượt VietinBank và BIDV trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn thứ hai hệ thống, chỉ sau VPBank.

Theo Vietcombank, việc tăng vốn điều lệ sẽ tạo điều kiện để ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế và đầu tư cho các dự án chuyển đổi để nâng cao năng lực quản trị và hoạt động của ngân hàng.

Ngoài phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Chủ tịch Vietcombank cho biết ngân hàng cũng đang triển khai 2 kế hoạch tăng vốn khác.

Cụ thể, ngân hàng sẽ tăng vốn từ lợi nhuận của năm 2021 và lợi nhuận lũy kế còn lại đến trước trước năm 2018 với mức tăng khoảng 27.000 tỷ đồng. Theo Chủ tịch Vietcombank, chủ trương tăng vốn này đã được NHNN và Bộ Tài chính thống nhất và đang chuẩn bị các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền thông qua, bởi theo quy định, quy mô tăng vốn như trên phải được Quốc hội thông qua.

AN NHIÊN