Trần Dương

Văn Phú Invest (VPI) lên kế hoạch phát hành 650 tỷ đồng trái phiếu để mở rộng hoạt động kinh doanh

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (HoSE: VPI) vừa công bố Nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu chào bán ra công chúng, có tổng mệnh giá tối đa 650 tỷ đồng.

Theo đó, công ty dự kiến sẽ sử dụng phần diện tích sở hữu riêng của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn; 16,5 triệu cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng do Văn Phú Invest phát hành thuộc quyền sở hữu của ông Tô Như Toàn cùng vợ là bà Đào Thị Hồng Hạnh; các tài sản khác của công ty, bên thứ ba và/hoặc bên liên quan làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty liên quan đến trái phiếu.

vpi-tp-1695173777.jpeg

Năm 2023, Văn Phú Invest đặt mục tiêu doanh thu 2.200 tỷ đồng, lãi sau thuế 550 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Văn Phú Invest cho biết doanh nghiệp sẽ phát hành trái phiếu trong năm năy nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, Văn Phú Invest ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.473 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí giá vốn tiết giảm đáng kể nên lợi nhuận gộp tăng cao gấp 2,3 lần cùng kỳ lên gần 1.010 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thế tăng 47% so với cùng kỳ lên gần 406 tỷ đồng.

Năm 2023, Văn Phú Invest đặt mục tiêu doanh thu 2.200 tỷ đồng, lãi sau thuế 550 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành 69% mục tiêu doanh thu và 75% mục tiêu lãi sau thuế.

Tính đến ngày 30/6/2023, Văn Phú Invest đang có nợ phải trả đạt 7.079 tỷ đồng, trong đó dư nợ tài chính ghi nhận đạt 4.043 tỷ đồng và trái phiếu chuyển đổi gần 679 tỷ đồng.

Các khoản vay lớn nhất của Văn Phú Invest đa phần đến từ ngân hàng với tổng giá trị đang vay nợ tại ngân hàng chiếm tới 2.788 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho các khoản vay này hầu hết là bất động sản và quyền tài sản liên quan đến bất động sản của doanh nghiệp.

Về trái phiếu, doanh nghiệp ghi nhận đang có dư nợ trái phiếu đạt hơn 641 tỷ đồng bao gồm 401 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả và gần 240 tỷ đồng trái phiếu dài hạn. Đa phần tài sản đảm bảo của các lô trái phiếu này đều là cổ phiếu phổ thông của công ty.

AN NHIÊN