Trần Dương

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Chứng khoán VPS dừng ngay mô hình đầu tư "chia nhỏ bất động sản" vốn từ 10.000 đồng

Hôm 18/6, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chia sẻ thông tin liên quan đến việc thị trường xuất hiện hình thức đầu tư bất động sản chia nhỏ. Uỷ ban đã làm việc và yêu cầu VPS ngừng ngay các hoạt động phân phối chứng chỉ chia nhỏ bất động sản.

Cụ thể, ông Bùi Hoàng Hải cho biết hiện Luật Chứng khoán chưa xác định loại hình chia nhỏ bất động sản vào một loại chứng khoán. Uỷ ban Chứng khoán đã theo dõi mô hình này và nhận thấy đây là một hình thức đầu tư khá nhiều rủi ro.

mohinh-1718763750.jpg

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã làm việc và yêu cầu VPS ngừng ngay các hoạt động phân phối chứng chỉ chia nhỏ bất động sản.

Phó Chủ tịch UBCKNN cũng khẳng định dưới góc độ chức năng quản lý, sau khi nhận được thông tin Công ty Chứng khoán VPS đứng ra bán chứng chỉ này, Uỷ ban đã làm việc và yêu cầu VPS ngừng ngay các hoạt động phân phối chứng chỉ chia nhỏ bất động sản.

Bổ sung thêm, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính yêu cầu Uỷ ban Chứng khoán thời gian tới cần giám sát các hoạt động của công ty chứng khoán chặt chẽ hơn. Việc các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ phải nằm trong ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh do Uỷ ban Chứng khoán cấp phép. Nếu không có thì phải dừng lại, đánh giá toàn diện và báo cáo Bộ Tài chính xem xét trên góc độ quản lý tài chính.

Theo thông tin chúng tôi có được, mới đây VPS đã công bố hợp tác với Công ty cổ phần Fnest triển khai hình thức "bất động sản chia nhỏ". Giá trị bất động sản được chia nhỏ thành các cổ phần đầu tư, gọi là "FNEST", sản phẩm này đã được phát hành và phân phối trên ứng dụng đầu tư tài chính VPS SmartOne.

Ở mỗi lần mở bán, giá sơ cấp một FNEST có mệnh giá chỉ 10.000 đồng. Trên nền tảng VPS SmartOne ghi nhận có 9 mã bất động sản đã được bán ra và tất cả đều trong trạng thái "đã bán hết". Tuy nhiên, ngoài thị trường sơ cấp, nhà đầu tư còn có thể mua bán thứ cấp tương tự như cổ phiếu.

Với động thái trên của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa biết các nhà đầu tư đã tham gia vào các giao dịch nói trên bị thiệt hại như thế nào.

MINH TRÍ