Trần Dương

UBCKNN phạt Chứng khoán Việt Thành 275 triệu đồng do báo cáo thông tin sai lệch và đầu tư quá tỷ lệ 15% vào 2 cổ phiếu CII và VPB

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1023/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

Cụ thể, phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định điểm đ khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 21 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Theo đó, Việt Thành đã đầu tư quá 15% vốn chủ sở hữu vào một cổ phiếu niêm yết. Đó là cổ phiếu CII của Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ 19,69% tại thời điểm ngày 31/12/2021.

Bên cạnh đó, tại thời điểm ngày 31/03/2022, Công ty đầu tư 28,21% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu CII và 16,09% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB); tại thời điểm ngày 30/06/2022, Công ty đầu tư 33,61% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu CII.

Ngoài ra, Việt Thành còn bị phạt số tiền là 150 triệu đồng theo quy định điểm b Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do báo cáo có nội dung sai lệch.

Theo UBCKNN, tại Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2021 và ngày 31/03/2022, Việt Thành không tính giá trị rủi ro thị trường tăng thêm khi tính tỷ lệ an toàn tài chính đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu CII, VPB từ trên mức 10% vốn chủ sở hữu Công ty.

UBCKNN yêu cầu Việt Thành khắc phục hậu quả buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch.

Tổng cộng cả hai hình phạt nói trên buộc Việt Thành phải nộp phạt là 275 triệu đồng.

Được biết, Chứng khoán Việt Thành có địa chỉ Lầu 2, Toà nhà Melinh Point, số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 2008.

Tính tới 31/12/2021, Chứng khoán Việt Thành có cổ đông lớn là bà Nguyễn Thị Cẩm Viên, Chủ tịch HĐQT sở hữu 62,62% vốn điều lệ; CTCP Đầu tư Việt Thành sở hữu 19,12% vốn điều lệ; CTCP Tư vấn Đầu tư Lâm Viên sở hữu 7,33% vốn điều lệ và còn lại 10,98% thuộc về nhóm cổ đông khác.

LÊ TRÍ