#

Trước thông tin chủ mới sắp xuất hiện tại ĐHCĐ bất thường hàng loạt lãnh đạo cao cấp PG Bank từ nhiệm

Lê Trí

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) tiếp tục biến động về nhân sự cấp cao trước thềm ĐHĐCĐ bất thường sắp tổ chức. Theo đó, thành viên HĐQT và trưởng ban kiểm soát xin từ nhiệm.

pgbank-1693272418.jpg

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) tiếp tục biến động về nhân sự cấp cao trước thềm ĐHĐCĐ bất thường sắp tổ chức.

Cụ thể, ông Nilesh Ratilal Banglorewala có đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập. Ông Oliver Schawarzhauupt từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. Bà Dương Ánh Tuyết có đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát.

Theo dự kiến, ngày 23/10 tới, PG Bank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm kiện toàn nhân sự thuộc HĐQT và Ban kiểm soát.

Thời gian gần đây, PG Bank liên tục có thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó vào tháng 7/2023, ông Oliver Schwarzhaupt thôi chức Chủ tịch HĐQT PG Bank theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng thời, ông Nguyễn Phi Hùng thôi chức Tổng giám đốc và được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT. Ông Phạm Mạnh Thắng được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc.

Cũng vào tháng 5/2023, ba thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Quang Định, Chủ tịch HĐQT, ông Trần Ngọc Năm và ông Lưu Văn Tuyển, Thành viên HĐQT cũng rút lui.

Lý do bởi 3 thành viên trên không còn là người đại diện phần vốn góp theo uỷ quyền của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) sau khi cổ đông lớn nắm giữ tới 40% vốn điều lệ của ngân hàng thoái toàn bộ 120 triệu cổ phần tại PG Bank vào đầu tháng 4/2023.

Tại Đại hội thường niên ngày 25/4, ông Nguyễn Quang Định khi đó đang là Chủ tịch HĐQT cho biết, dự kiến cuối tháng 5 nhóm cổ đông mới hoàn tất các thủ tục để chính thức thay thế Petrolimex trở thành cổ đông của PG Bank.

Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng, cổ đông mới chi phối PG Bank sẽ lộ diện tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 10 tới.

MINH TRÍ