#

Tổng cục thuế: tổng thu ngân sách nhà nước đạt 139,1 nghìn tỷ đồng trong tháng 4

Admin

Theo Tổng cục thuế, trong tháng 4/2023, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 4 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

NSNN thực hiện tháng 4, tổng thu ước đạt 139,1 nghìn tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán.

Theo đó, NSNN thực hiện tháng 4, tổng thu ước đạt 139,1 nghìn tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán, bằng 82,4% mức thu bình quân quý 1 (thấp hơn khoảng 29,7 nghìn tỷ đồng); lũy kế thu NSNN 4 tháng ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán, bằng 95% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó:

Thu nội địa: Ước đạt 113 nghìn tỷ đồng, bằng 8,5% dự toán, bằng 79,6% mức thu bình quân quý 1 (giảm gần 29 nghìn tỷ đồng).

Thu từ dầu thô: Ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng; giá dầu thanh toán bình quân trong tháng khoảng 86,4 USD/thùng, tăng 16,4 USD/thùng so với giá dự toán;

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: Ước đạt 20,6 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, bằng 7,15% dự toán.

Tổng chi cân đối NSNN tháng 4 ước đạt 135,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng đạt 500,3 nghìn tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2022,

Trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 110,6 nghìn tỷ đồng, bằng 15,2% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 15,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 15,6% so cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 tỷ lệ giải ngân đạt 18,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 25/4/2023, đã thực hiện phát hành gần 129,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,51 năm, lãi suất bình quân 4%/năm.

Về công tác quản lý, điều hành thu NSNN, trong tháng 4, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Tổng số tiền đã miễn, giảm, gia hạn ước tính đến hết tháng 4 khoảng 56,32 nghìn tỷ đồng (miễn, giảm khoảng 18,32 nghìn tỷ đồng; gia hạn khoảng 38 nghìn tỷ đồng).

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2023 ước giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 6.1% so với cùng kỳ năm 2022, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

AN NHIÊN