Trần Dương

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội-Hapro (HTM) bị phạt hơn 3,4 tỷ đồng vì vi phạm tiền thuế

Admin

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (Hapro – mã chứng khoán HTM) công bố Nghị quyết thông tin về việc công ty nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hoá đơn của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ngày 27/12/2022.

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội-Hapro (HTM) bị phạt hơn 3,4 tỷ đồng.

Theo đó, Hapro đã vi phạm nhiều quy định hành chính về thuế như chưa kế khai phụ lục mẫu 01 giao dịch liên kết; Chưa thực hiện kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư; kê khai chưa đúng thời điểm doanh thu tính thuế; kê khai sai chỉ tiêu 22 thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai tháng 1/2021…

Theo Cục thuế Hà Nội không có tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ đối với Hapro. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Tổng số tiền truy thu, phạt và tiền chậm nộp là 3.419.598.609 đồng. Tiền chậm nộp đã được tính đến hết ngày 18/12/2022.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2022 của Hapro đạt 296 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu giảm, đồng thời công ty ghi lỗ hơn 4 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Số lỗ này khiến Hapro ghi âm phần lợi nhuận sau thuế luỹ kế hơn 200 triệu đồng đến 309/3/2022.

Tính đến thời điểm 30/9/2022 công ty có gần 73 tỷ đồng, trong đó có 3,5 tỷ đồng tiền mặt tại quỹ. Nợ phải trả hơn 708 tỷ đồng trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 241 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 228 tỷ đồng.

AN NHIÊN