Trần Dương

Tiền Giang phê duyệt 59 dự án mời gọi đầu tư với tổng vốn trên 22 ngàn tỷ đồng

34 dự án sử dụng đất công và 25 dự án thu hồi đất mời gọi đầu tư với tổng vốn đầu tư dự kiến 22.389 tỷ đồng.

Các dự án mời gọi đầu tư chủ yếu là lĩnh vực xây dựng trung tâm thương mại, khu dân cư thương mại, khu nhà ở xã hội, cụm công nghiệp. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng vừa ban hành Quyết định số 1581/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư năm 2022 tại tỉnh Tiền Giang. Trong 59 dự án mời gọi đầu tư có 34 dự án sử dụng đất công và 25 dự án thu hồi đất mời gọi đầu tư với tổng vốn đầu tư dự kiến 22.389 tỷ đồng. Các dự án mời gọi đầu tư tập trung chủ yếu trên lĩnh vực xây dựng trung tâm thương mại - dịch vụ; khu dân cư thương mại; khu nhà ở xã hội; cụm công nghiệp...

UBND tỉnh Tiền Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố danh mục dự án; phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức xúc tiến, mời gọi đầu tư theo đúng quy định. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xác định giá đất tạm tính cho các dự án để công bố cho nhà đầu tư nghiên cứu, tính toán hiệu quả dự án.

Tỉnh cũng chỉ đạo các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, TP Mỹ Tho tổ chức rà soát, đề xuất bổ sung dự án vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở, danh mục dự án thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ; lập và trình duyệt hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, phối hợp thực hiện công tác xúc tiến đầu tư và quản lý dự án đầu tư theo đúng quy định.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang, từ năm 2016 - 2020, tỉnh đã thu hút được 122 dự án, với tổng vốn đầu tư 34.918 tỷ đồng (trong đó có 44 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI, với tổng vốn đầu tư 18.853 tỷ đồng; 78 dự án vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư 18.065 tỷ đồng), tăng 23 dự án, tăng 70% về vốn đầu tư so với giai đoạn 2011-2015. Riêng thu hút đầu tư nước ngoài gấp 2,5 lần so với giai đoạn trước, với 131 dự án FDI tính đến nay, trở thành tỉnh thu hút vốn FDI cao trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thời gian qua, Tiền Giang thường xuyên tổ chức tiếp xúc với nhà đầu tư, doanh nghiệp, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư. Năm 2018, tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang, qua đó đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu và đầu tư về tỉnh.

Kim Điền