#

Cao tốc Cao Lãnh – An Hữu nối Đồng Tháp và Tiền Giang có tổng mức đầu tư lên đến 6.029 tỷ đồng và có chiều dài 27.43 km

Admin

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh này về dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, nối hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang.

Theo đó, tổng vốn thực hiện toàn dự án (giai đoạn 1) dự kiến là 6.029 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Trong đó, nguồn vốn thực hiện đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp là 4.307 tỷ đồng.

Cao tốc Cao Lãnh – An Hữu nối Đồng Tháp và Tiền Giang có tổng mức đầu tư lên đến 6.029 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Cao Lãnh – An Hữu có tổng chiều dài tuyến khoảng 27,43 km. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Tháp khoảng 18,20 km; và đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang khoảng 9,23 km.

Điểm đầu giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (cách nút giao An Bình khoảng 4km), thuộc xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điểm cuối giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (cách nút giao An Thái Trung khoảng 1,8km), thuộc xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, dự án được chuẩn bị đầu tư năm 2021-2023. Giải phóng mặt bằng, tái định cư năm 2022-2023. Thi công xây dựng công trình năm 2023 và cơ bản hoàn thành thông tuyến năm 2025.

Về cơ quan chủ quản thực hiện dự án, UBND tỉnh Đồng Tháp làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, ngày 16/2, Bộ GTVT có tờ trình gửi Thủ tướng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. Theo đó, Bộ GTVT dự kiến chia dự án thành hai dự án thành phần gồm:

Dự án thành phần 1: Từ Km0 đến khoảng Km18+200 (từ xã An Bình, huyện Cao Lãnh đến xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) với chiều dài khoảng 18,2 km trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, vốn 4.307 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2: Từ Km18+200 đến khoảng Km27+430 (từ xã Tân Hưng, huyện Cái Bè đến xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) với chiều dài khoảng 9,23 km trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, vốn 1.722 tỷ đồng.

Về quy mô của dự án, giai đoạn 1 có quy mô 4 làn xe cao tốc hạn chế, bề rộng nền đường 17m. Giai đoạn hoàn thiện có quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75m.

AN NHIÊN