Trần Dương

Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Toàn làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) từ 15/8.

canh-toan-1692152117.jpg

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước.

Được biết, ông Toàn, sinh năm 1976, quê Nghệ An, có trình độ thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực, cao cấp chính trị. Tại CMSC, ông đang là Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Trước đó, ông cũng từng công tác tại Kiểm toán Nhà nước, Ban Kinh tế Trung ương.

Với quyết định bổ nhiệm này, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước sẽ có các phó chủ tịch gồm ông Hồ Sỹ Hùng, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, ông Đỗ Hữu Huy, và ông Nguyễn Cảnh Toàn. Chủ tịch CMSC hiện là ông Nguyễn Hoàng Anh...

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước được lập từ tháng 2/2018. Đây là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

Hiện có 19 doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu, đơn cử như: Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam...

MINH TRÍ