Trần Dương

Tháng 1/2024, doanh thu của Vĩnh Hoàn (VHC) đạt 921 tỷ đồng tăng 102%

Lê Trí

Theo thông tin từ ban điều hành của Công ty Vĩnh Hoàn (VHC), trong tháng 1/2024 ghi nhận tổng doanh thu đạt 921 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ.

null

Công ty Vĩnh Hoàn (VHC), trong tháng 1/2024 ghi nhận tổng doanh thu đạt 921 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ.

So sánh doanh thu tháng 1/2024 với tháng 12/2023, tổng doanh thu tăng 13%. Trong đó, Doanh thu thị trường Trung Quốc tăng 52%; thị trường châu Âu tăng 14%; thị trường Việt Nam tăng 20%; thị trường Mỹ giảm 9%; và các thị trường khác tăng 10%.

Xét về hoạt động kinh doanh, trước đó, trong quý IV/2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 2.395,7 tỷ đồng, giảm 3,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 47,64 tỷ đồng, giảm 74,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp suy giảm mạnh từ 19,2%, về chỉ còn 8,2% (mức thấp kỷ lục).

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 59% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 3.192,2 tỷ đồng, về 195,27 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 20,4%, tương ứng giảm 18,96 tỷ đồng, về 73,89 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 66,4%, tương ứng giảm 73,22 tỷ đồng, về 37,07 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 33,2%, tương ứng giảm 73,82 tỷ đồng, về 148,34 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù đã tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp nhưng lợi nhuận vẫn giảm 74,7%, nguyên nhân chủ yếu do biên lợi nhuận gộp sụt giảm kỷ lục.

Trong đó, lý giải lợi nhuận lao dốc trong quý IV/2024, Công ty Vĩnh Hoàn cho biết do sản lượng bán và giá bán giảm.

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 10.038,6 tỷ đồng, giảm 24,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 896,52 tỷ đồng, giảm 54,6% so với cùng kỳ năm trước.

THỊNH HUY