Trần Dương

Tập đoàn Lộc Trời (LTG) giảm 248 tỷ đồng lợi nhuận tương đương 94% sau kiểm toán

Lê Trí

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Lộc Trời cho thấy công ty lãi sau thuế 16,5 tỷ đồng, giảm hơn 248 tỷ so với báo cáo tự lập.

Được biết, thông tin trên thể hiện trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 vừa được Lộc Trời công bố.

ltg-giam-1712022564.jpg

Lãi ròng của Lộc Trời sau kiểm toán giảm mạnh gần 94% xuống 16,5 tỷ đồng.

Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu năm 2023 là 16.517 tỷ đồng, tăng gần 39% so với cùng kỳ năm trước, lãi sau thuế 16,5 tỷ đồng. Khoản lãi này giảm 94% so với báo cáo tự lập quý IV/2023 (265 tỷ đồng).

Theo Lộc Trời, nguyên nhân là doanh thu các khoản giảm trừ giảm 19,4 tỷ đồng và giá vốn hàng bán tăng 15,8 tỷ đồng chưa phán ảnh phù hợp trong báo cáo tự lập. Ngoài ra, khoản lãi trong công ty liên kết của LTG giảm mạnh gần 316 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán, xuống còn 527 triệu đồng. Qua đó, khiến lãi ròng sau kiểm toán giảm mạnh gần 94% xuống 16,5 tỷ đồng.

Trước đó, Lộc Trời báo lãi từ công ty liên kết tăng đột biến vào quý II, ghi nhận khoản lãi 327 tỷ đồng. Đây là phần lãi lũy kế của công ty sau khi mua Công ty cổ phần Lương thực Lộc Nhân. Lộc Nhân được Lộc Trời hoàn tất mua lại vào ngày 16/2/2023. Sau giao dịch này, tỷ lệ biểu quyết và tỷ lệ lợi ích của Lộc Trời tại đây là 49%.

Trong báo cáo tóm lược tình hình kinh doanh, Lộc Trời cho rằng tình trạng bất ổn về chính trị tại nhiều quốc gia trên thế giới gây ra lo ngại về an ninh lương thực trong và ngoài nước. Doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng khi tỷ giá hối đoái và lãi suất biến động liên tục.... Năm ngoái, giá lúa gạo tươi Việt tăng phi mã khiến hầu hết doanh nghiệp trong ngành đều lao đao do ký hợp đồng xuất khẩu trước.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Lộc Trời đạt 11.468 tỷ đồng, tăng hơn 2.700 tỷ đồng so với số đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 3.068 tỷ đồng trong khi nợ vay tài chính của doanh nghiệp này ở mức gần 6.300 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm nợ ngắn hạn tăng 52% so với đầu năm và chiểm tỷ trọng 72% trong cơ cầu vốn.

AN NHIÊN