Trần Dương

Tập đoàn Lộc Trời (LTG) báo lỗ kỷ lục 327 tỷ đồng trong quý III/2023

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2023 với doanh thu thuần đạt 4.461 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh gần gấp đôi cùng kỳ kéo lãi gộp giảm 69% còn 152 tỷ đồng, biên lãi gộp co mạnh từ mức 18% cùng kỳ về 3%.

ltg-lo-1698806003.jpg

Quý III, Lộc Trời lỗ ròng 327 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 64 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu tài chính tăng gấp đôi lên 4 tỷ đồng, nhưng điểm tối trong bức tranh kinh doanh của LTG là chi phí tài chính khi tăng đến 144% lên 268 tỷ đồng, trong đó phần lớn do chi phí lãi vay và khoản lỗ do tỷ giá hối đoái. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được tiết giảm nhưng không quá đáng kể.

Kết quả, Lộc Trời lỗ ròng 327 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 64 tỷ đồng. Đây là khoản lỗ kỷ lục mà doanh nghiệp này từng ghi nhận trong một quý. Điều đáng nói, trong quý 2 liền trước doanh nghiệp này vừa ghi nhận khoản lãi cao nhất lịch sử đạt 426 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, LTG đạt doanh thu thuần hơn 10.440 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Do ảnh hưởng quý III lỗ nặng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận của công ty chỉ đạt 19 tỷ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/09/2023, tổng tài sản của Lộc Trời đạt hơn 12.181 tỷ đồng, tăng 3.450 tỷ đồng so với đầu năm. Biến động từ khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết hơn 515 tỷ đồng trong khi đầu năm không ghi nhận.

Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng mạnh gấp đôi so với đầu năm lên mức gần 5.100 tỷ đồng do phát sinh thêm khoản thu tại CTCP Nông nghiệp Công Nghệ Cao Hiếu Nhân (552 tỷ đồng), Công ty TNHH Nông nghiệp Hồ Tuấn (272 tỷ đồng), Perum Bulog (403 tỷ đồng),.... Hàng tồn kho đạt hơn 2.825 tỷ đồng, tăng 34%. Ngoài ra, công ty đang có hơn 1.038 tỷ đồng tiền và khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của Lộc Trời cũng tăng vọt 63% so với đầu năm lên mức 9.110 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng gấp đôi lên 7.468 tỷ đồng, chủ yếu là vay từ các ngân hàng Vietcombank - CN Kỳ Đồng gần 720 tỷ đồng, TPBank - CN An Giang khoảng 693 tỷ đồng, Ngân hàng Malayan Banking Berhad - CN TPHCM hơn 598 tỷ đồng...

MINH TRÍ