#

Tập đoàn Đất Xanh (DXG) dự kiến vay ngân hàng 4.700 tỷ đồng

Lê Trí

Hôm 09/01/2024, HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) đã thông qua chủ trương vay vốn tại ngân hàng với tổng hạn mức 4.700 tỷ đồng. Được biết, tại thời điểm cuối tháng 09/2023, tổng nợ phải trả của DXG gần như không thay đổi so với đầu năm, với hơn 16.200 tỷ đồng.

dxg-vay-1704939258.jpg

Tại thời điểm cuối tháng 09/2023, tổng nợ phải trả của DXG gần như không thay đổi so với đầu năm, với hơn 16.200 tỷ đồng.

Theo đó, cơ cấu nợ vay bao gồm vay ngân hàng hơn 3.600 tỷ đồng (chiếm hơn 64%), nợ trái phiếu hơn 1.600 tỷ đồng (gần 29%), còn lại là vay tổ chức hoặc cá nhân khác.

Động thái thông qua chủ trương vay ngân hàng của DXG diễn ra trong bối cảnh Công ty đang trong quá trình chào bán gần 102 triệu cp cho cổ đông hiện hữu.

Với giá chào bán 12.000 đồng/cp, nếu hoàn tất, tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt chào bán hơn 1.220 tỷ đồng. Đồng thời, vốn điều lệ của DXG sẽ tăng từ gần 6.118 tỷ đồng lên gần 7.338 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Công ty sẽ dùng gần 1.119 tỷ đồng để góp vốn vào CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con do DXG nắm 99.99% vốn với giá trị đầu tư gần 8.800 tỷ đồng). Phần còn lại sẽ được dùng để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động của Công ty.

Mặt khác, DXG cũng đang trong quá trình phát hành 9 triệu cp ESOP với giá 0 đồng. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ BCTC hợp nhất được kiểm toán năm 2022. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng từ 1 - 4 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, tiến độ giải tỏa là 25% mỗi năm.

Liên quan đến Hà An, công ty con quan trọng của DXG, Công ty này vừa qua đã công bố thu về 240 tỷ đồng lãi sau thuế sau nửa đầu năm 2023, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, vào cuối tháng 06/2023, Hà An ghi nhận vốn chủ sở hữu 10.200 tỷ đồng, tăng 7% so với tháng 06/2022.

Bên cạnh đó, nợ phải trả của Hà An cũng tăng thêm 11%, lên 13.800 tỷ đồng.

LÊ TRÍ