#

Sau khi có kết quả không thuận lợi ở quý II, Hoá chất Đức Giang (DGC) lên kế hoạch lãi quý III giảm 50% so với năm 2022

Lê Trí

Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (DGC) vừa lên kế hoạch quý III/2023 với doanh thu hợp nhất 2.384,3 tỷ đồng; DGC lãi ròng 882 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

dgc-giam-lai-1690343161.jpg

Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (DGC) vừa lên kế hoạch quý III/2023 với lãi ròng 882 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó vào quý III/2022, DGC ghi nhận doanh thu 3.696 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.513,6 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch quý III năm nay tiếp tục giảm nửa lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

Kế hoạch hơn 800 tỷ đồng của quý III cũng thấp hơn kết quả thực hiện trong quý 2 trước đó.

Công ty cũng lên kế hoạch hoàn thành sữa chữa Nhà máy Phốt Pho 6: 30 tỷ đồng; hoàn thành xưởng sản xuất Na2SiF6 (5 tỷ); hoàn thành dây chuyền NPK tại Đăk Nông với 20 tỷ đồng. Công ty cũng chi 200 tỷ đồng đặt thiết bị cho dự án Đức Giang - Nghi Sơn.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, DGC ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.897 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Theo giải trình của DGC, doanh thu giảm đến từ sản lượng tiêu thụ và giá bán một số mặt hàng giảm do sức mua trong nước và thế giới suy yếu. Cụ thể: (i) Phốt pho vàng: sản lượng tiêu thụ giảm 44%, doanh thu giảm 57%; (ii) WPA: sản lượng tăng 43%, doanh thu giảm 8%; (iii) phân bón các loại: sản lượng giảm 2,26%, doanh thu giảm 0,28%.

Kết quả, lợi nhuận ròng nửa đầu năm 2023 của DGC chỉ bằng nửa cùng kỳ, đạt 1.705 tỷ đồng.

Năm 2023, Công ty lên kế hoạch rất thận trọng với mục tiêu lợi nhuận (3.000 tỷ đồng) thấp hơn 50% so với thực hiện năm 2022. Như vậy sau 6 tháng, DGC đã thực hiện gần 57% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của DGC tăng nhẹ so với đầu năm lên gần 13.700 tỷ đồng. Trong đó, hơn 60% tài sản là tiền gửi ngân hàng ngắn hạn với số dư cuối kỳ lên đến 8.500 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với đầu năm. Ngược lại, tiền và tương đương tiền đã giảm mạnh gần 1.500 tỷ so với đầu năm, chỉ còn 71,5 tỷ vào cuối quý II/2023.

MINH TRÍ