Trần Dương

Ricons doanh thu đạt 11.384 tỷ đồng, lợi nhuận 91 tỷ đồng lần đầu tiên vượt mặt ông lớn Coteccons

Admin

Theo báo cáo mới nhất, CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons (Ricons) vừa thông báo doanh thu và lợi nhuận năm 2022. Theo đó, với 11.384 tỷ đồng doanh thu, 91 tỷ đồng lợi nhuận gộp, lần đầu tiên Ricons vượt mặt ông lớn Coteccons về lợi nhuận.

Với 11.384 tỷ đồng doanh thu, 91 tỷ đồng lợi nhuận gộp, lần đầu tiên Ricons vượt mặt ông lớn Coteccons về lợi nhuận.

Cụ thể, Ricons ghi nhận hơn 11.384 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2022 - tăng 41% so với với năm trước trong đó doanh thu từ các hợp đồng xây dựng đóng góp gần 11.218 tỷ đồng cũng tăng xấp xỉ 41%. Tuy nhiên, mức tăng giá vốn có phần nhỉnh hơn khiến lãi gộp của Công ty giảm 12% còn 206 tỷ đồng.

Đáng chú ý là doanh thu tài chính và lợi nhuận khác lần lượt tăng 97% và 19% lên 73 tỷ đồng và 23 tỷ đồng trong đó lợi nhuận tăng chủ yếu do Ricons thực hiện hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành gần 15 tỷ đồng.

Kết quả, Ricons lãi ròng gần 91 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 13% so với năm trước. Đáng nói, con số này đủ để Ricons vượt qua Xây dựng Coteccons (Mã CTD) (14.538 tỷ đồng doanh thu và 20,8 tỷ đồng lợi nhuận xây dựng) hay như mức lãi hơn 53 tỷ của Xây dựng Fecon (Mã FCN)... Trong khi đó, ông lớn Xây dựng Hòa Bình (Mã HBC) hiện đã xin nộp muộn báo cáo tài chính quý IV/2022 những mâu thuẫn nộ bộ diễn ra gần đây.

Được biết 9 tháng năm 2022, HBC đã ghi nhận hơn 66 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương gần 19% chỉ tiêu lãi cả năm.

Về tổng tài sản, tính đến ngày 31/12/2022, Ricons đạt 8.194 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm do lượng tiền mặt tăng mạnh và hàng tồn kho cũng tăng mạnh.

Ngoài ra, nợ phải trả của Ricons cũng tăng mạnh 49% lên 5.786 tỷ đồng trong đó nợ vay gấp hơn 3 lần đầu năm lên gần 754 tỷ đồng (toàn bộ đều là các khoản vay ngân hàng). Nguyên nhân chính khiến nợ phải trả tăng chủ yếu nằm ở giá trị khoản mục phải trả người bán ngắn hạn tăng 56% lên 3.497 tỷ đồng.

AN NHIÊN