Trần Dương

Quý III, TPBank lãi giảm mạnh đến 26%, nợ xấu tăng đột biến gấp 4 lần so với đầu năm lên mức 5.350 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III cho thấy kết quả lợi nhuận sụt giảm mạnh. Theo đó, lãi trước thuế giảm mạnh đến 26%, chỉ còn gần 1,576 tỷ đồng. Đặc biệt, nợ xấu cuối quý III lên mức 5,350 tỷ đồng, gấp 4 lần so với đầu năm.

Theo đó, TPBank cho hay trong bối cảnh tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp chưa ổn định và chưa có nhiều khởi sắc, cùng với việc Ngân hàng thực hiện nhiều chính sách ưu đãi về lãi suất và phí dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn đã dẫn đến kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng.

tpbank-hs-1697853481.jpg

Quý III, TPBank công bố lãi trước thuế giảm mạnh đến 26%, chỉ còn gần 1,576 tỷ đồng.

Kết quả quý III, TPBank thu được gần 2,869 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, tăng 16% so với cùng kỳ. Trong quý, Ngân hàng dành ra 1.293 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 4 lần cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận trước thuế giảm 26%, chỉ còn gần 1.576 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần giảm 2% so với cùng kỳ, chỉ còn 8.429 tỷ đồng.

Trong đó, lãi từ dịch vụ tăng 15%, thu được 2.165 tỷ đồng, nhờ tăng thu từ hoạt động thanh toán. Tuy nhiên, thu từ kinh doanh, dịch vụ bảo hiểm giảm 56%, chỉ còn thu 290 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư cũng tăng trưởng khi thu được số lãi lần lượt 437 tỷ đồng (+32%) và 824 tỷ đồng (+50%).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 9%, chỉ còn hơn 6.935 tỷ đồng. Thêm vào đó, Ngân hàng tăng đến 14% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 1.976 tỷ đồng. Do đó, TPBank chỉ còn thu được 4.959 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 16% so với cùng kỳ.

Năm 2023, TPBank đề ra mục tiêu 8.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, như vậy Ngân hàng mới chỉ thực hiện được 57% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản Ngân hàng đạt 344,402 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 13% (còn 10.397 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác tăng 12% (41.232 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 12% (179.946 tỷ đồng)…

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi của các TCTD khác tăng 68% (79.329 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng giảm 1% (còn 193.753 tỷ đồng), phát hành giấy tờ có giá giảm 40% (còn 12.168 tỷ đồng)…

Điểm đáng quan ngại nhất trong bức tranh kinh doanh quý III của TPBank chính là chất lượng nợ vay. Cụ thể, tính đến ngày 30/09/2023 nợ xuất tại ngân hàng này tăng đột biến lên mức 5.350 tỷ đồng, gấp 4 lần so với đầu năm. Kết quả này khiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng mạnh từ mức 0.84% đầu năm lên đến 2.97% thời điểm kết thúc quý III.

AN NHIÊN