Trần Dương

Quý III, bức tranh tài chính của Ngân hàng MB trái ngược: lãi lớn, nợ xấu tăng vọt

Ngân hàng Quân đội (MB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2023 trong đó ghi nhận tín dụng tăng mạnh. Theo đó, dư nợ cho vay khách hàng tính tới ngày 30/9 đạt 536.000 tỷ đồng, tăng 16,5% so với thời điểm đầu năm.

mb-hs-1698892168.jpg

Quy mô nợ xấu của MB tính tới cuối quý III/2023 đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu 1,86%, tăng khá mạnh so với mức 1,06% hồi đầu năm.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng của MB vượt trội so với toàn ngành ngân hàng khi báo cáo của NHNN cho biết tín dụng chỉ tăng trưởng 6,92% sau 3 quý đầu năm.

Tín dụng cho vay ô tô chiếm tỷ trọng lớn nhất và cũng tăng mạnh nhất. Dư nợ của lĩnh vực này đạt 144 nghìn tỷ đồng, chiếm 28,38% tổng dư nợ, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm trước.

Tín dụng chảy vào bất động sản cũng tăng khá mạnh. Dư nợ đến cuối kỳ đạt 34.500 tỷ đồng, tăng hơn 13.000 tỷ đồng. Tỷ trọng tín dụng bất động sản đạt 6,81% tổng dư nợ của MB.

Tín dụng cho vay hộ gia đình đạt 132 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, xét về tỷ trọng, cho vay lĩnh vực này đã giảm hơn 3%, cũng là lĩnh vực giảm mạnh nhất trong danh mục cho vay của MB.

Tín dụng tăng trưởng mạnh là động lực chính thúc đẩy kết quả kinh doanh của MB. Sau 9 tháng năm 2023, nhà băng ghi nhận hơn 29.500 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng trưởng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời lãi, phí phải thu của MB cũng tăng mạnh từ 6.786 tỷ đồng lên gần 10.000 tỷ đồng

Ở chiều ngược lại, hầu hết các mảng kinh doanh khác đều ghi nhận sự sụt giảm. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 2.600 tỷ đồng, giảm 10%, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 920 tỷ đồng, giảm 30%, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác đạt hơn 420 tỷ đồng, giảm 65%.

Nhờ đà tăng trưởng của mảng kinh doanh chính, MB báo lãi ròng 16.000 tỷ đồng sau 9 tháng năm 2023, tăng trưởng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức lợi nhuận này đưa MB vượt qua nhiều ngân hàng thương mại khác, chỉ đứng sau Vietcombank.

Tuy nhiên tín dụng tăng mạnh đã tác động đáng kể tới chất lượng tài sản của MB. Quy mô nợ xấu cho vay khách hàng tính tới cuối quý III/2023 đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu 1,86%, tăng khá mạnh so với mức 1,06% hồi đầu năm.

Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng ngân hàng mẹ đã tăng gần gấp đôi, từ mức 0,8% lên 1,6% trong 9 tháng đầu năm nay.

Tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh trong khi trích lập dự phòng rủi ro của MB không tăng tương ứng. Đến cuối tháng 9, tổng giá trị dự phòng rủi ro tín dụng đạt 12.300 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức xấp xỉ 12.000 tỷ đồng cuối năm ngoái.

Cũng theo báo cáo tài chính mới công bố, tổng tài sản của MB tính đến cuối quý III/2023 đạt 815 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng tăng trưởng 8,1% so với đầu năm, đạt 479,7 nghìn tỷ đồng.

THỊNH HUY