Trần Dương

MBBank nợ xấu tăng mạnh đạt mức 4.145 tỷ đồng, tiền chảy mạnh vào trái phiếu và bất động sản

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) tính đến ngày 30/9/2022, tổng nợ xấu của MBBank đạt mức 4.415 tỷ đồng, tăng 35,1% so với hồi đầu năm. Ngân hàng đang nắm giữ 45.716,8 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (tương đương 6,96% tổng tài sản), tăng 16,6% so với hồi đầu năm.

Theo BCTC hợp nhất tính đến ngày 30/9/2022, tổng nợ xấu của MBBank đạt mức 4.415 tỷ đồng, tăng 35,1% so với hồi đầu năm. Trong đó, Nợ nhóm 3 – Nợ dưới tiêu chuẩn tăng 16,8% lên mức 1.674,2 tỷ đồng; Nợ nhóm 4 – Nợ nghi ngờ tăng 20,7% lên mức 1.225,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, Nợ nhóm 5 – Nợ có khả năng mất vốn tăng tới 84,9% lên mức 1.515,5 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 0,9% đầu năm lên 1,04%.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng nợ xấu của MBBank đạt mức 4.415 tỷ đồng, tăng 35,1% so với hồi đầu năm.

Ngân hàng cho biết, dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng tập trung vào hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tiêu dùng; công nghiệp chế biến chế tạo hơn 141.711 tỷ đồng (chiếm 33,25% tổng dư nợ). Kế đến là cho vay bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác 100.908 tỷ đồng (chiếm 23,67% tổng dư nợ). Cho vay trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản của MBBank ở mức 42.152 tỷ đồng (chiến gần 10% tổng dư nợ),…

Tại thời điểm 30/9/2022, MBBank nắm giữ 45.716,8 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (tương đương 6,96% tổng tài sản), tăng 16,6% so với hồi đầu năm.

Cho dù, danh sách các doanh nghiệp nhận vốn từ MBank qua kênh trái phiếu không được công khai nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi bất động sản là một trong những điểm đến của dòng vốn này.

Cụ thể, Theo BCTC của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NovaLand Group, HOSE: NVL), Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn đã mua hơn 7.500 tỷ đồng trái phiếu của NovaLand Group. Cụ thể, ngày 30/9/2022, MBBank đầu tư 5 gói trái phiếu ngắn hạn doanh nghiệp này với giá trị hơn 1.697 tỷ đồng và hơn 5.830 tỷ đồng với 7 gói trái phiếu dài hạn của NovaLand Group.

Song song với việc đầu tư trái phiếu, MBBank cũng là một trong TMCP dẫn đầu về phát hành trái phiếu. Cuối quý 3/2022, MBBank phát hành nhiều lô trái phiếu với tổng giá trị 26.870 tỷ đồng, cao gấp hơn 2,3 lần so với mức 11.539 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, trái phiếu có kỳ hạn dưới 5 năm có giá trị gần 15.222 tỷ đồng; Trái phiếu có kỳ hạn trên 5 năm 11.648 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có lãi suất dao động từ 3,8 – 8,7%/năm.

Tại thời điểm 30/9/2022, lưu chuyển tiền thuần của MBBank âm 18.967,5 tỷ đồng (cùng kỳ âm gần 3.441 tỷ đồng). Trong đó, dòng tiền kinh doanh của MBBank âm 20.501 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ âm 2.719 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động đầu tư cũng âm 386 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 1.920 tỷ đồng.

AN NHIÊN