#

Quý II, Sotrans (STG) ghi nhận doanh thu đột biến lên đến 781 tỷ đồng tăng 81% so với cùng kỳ, LNST đạt 70 tỷ đồng cao nhất trong 5 năm qua

Admin

CTCP Kho vận Miền Nam (mã CK: STG) đã công bố BCTC quý II/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt gần 761 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 130,6 tỷ đồng, tăng 74% so với quý 2/2020.

Cụ thể, chi phí tài chính trong kỳ giảm mạnh từ 57,4 tỷ đồng xuống còn 4,5 tỷ đồng nên sau khi trừ các khoản chi phí Sotrans lãi sau thuế 74,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 8,2 tỷ đồng.

LNST thuộc về công ty mẹ là 70 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 716 đồng - Đây cũng là mức lãi ròng theo quý lớn nhất trong vòng 5 năm qua của STG.

Nhờ kết quả doanh thu và lợi nhuận đột biến trong quý II dẫn đến kết quả doanh thu và lợi nhuận 6 tháng của công ty vượt các chỉ tiêu đề ra.

Theo đó, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, STG đạt 1.348,6 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 61% so với cùng kỳ, LNST công ty mẹ đạt 128,4 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm 2020 lỗ 11 tỷ đồng.

STG thông qua kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất là 2.334,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 213,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 82% so với năm ngoái.

Như vậy với kết quả này kết thúc quý 2 STG đã hoàn thành được 57,7% mục tiêu về doanh thu và 63,6% mục tiêu về lợi nhuận.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, STG cho biết, công ty sẽ tăng cường năng lực tài chính của Công ty mẹ để thực hiện tốt chức năng đầu tư vốn vào các công ty con trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng, cũng như tiếp tục hoàn tất các thương vụ đầu tư chiến lược đang thực hiện của Công ty và các công ty thành viên.

Với Tổng CTCP Đường sông Miền Nam Sowatco, Sotrans định hướng đầu tư mở rộng, nâng cấp cảng Long Bình để nâng công suất khai thác, đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường và đón đầu các cơ hội do dịch chuyển các khu ICD trong thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, Sotrans Logistics sẽ đầu tư mở rộng hệ thống kho tại các thành phố lớn, thành phố hạng 2 để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của Sotrans Logistics tăng trưởng trong 4 năm tới.

Đối với CTCP Vận tải đa phương thức Vietranstimex thì Sotrans hướng công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng nên sẽ tập trung đầu tư nâng cao năng lực, vận hành khai thác, mở rộng năng lực mới liên quan đến lắp đặt điện gió và các dự án năng lượng.

AN NHIÊN