Trần Dương

Quý II, Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) lỗ 15 tỷ đồng lập kỷ lục lỗ 18 quý liên tiếp, lỗ lũy kế lên đến hơn 415 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (mã chứng khoán HKB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2024 với mức lỗ sau thuế gần 15 tỷ đồng trong quý II. Đây cũng là quý thứ 18 liên tiếp công ty báo lỗ.

hkb-lo-1720573448.jpg

6 tháng đầu năm, HKB ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 3 tỷ đồng và lỗ gần 30 tỷ đồng, lỗ luỹ kế đã lên tới 415,5 tỷ đồng.

Trong quý II, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 1,54 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ, trừ giá vốn, HKB lãi gộp 579 triệu đồng, giảm 46% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính chỉ vài trăm nghìn trong khi chi phí lãi vay 2,7 tỷ đồng, chi phí QLDN 12,8 tỷ đồng khiến HKB chịu lỗ gần 15 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 14,3 tỷ đồng. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HKB ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 3 tỷ đồng và lỗ gần 30 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế đã lên tới 415,5 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo HKB cho biết, công ty đang trong giai đoạn tái cơ cấu và sắp xếp lại nguồn vốn tín dụng với các Ngân hàng nên chưa đáp ứng đủ nguồn vốn ngắn hạn để phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Tính đến 30/6/2024, tổng tài sản của HKB đạt 295,5 tỷ đồng, giảm 25 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Khoản lợi thế thương mại đóng góp lớn nhất vào tổng tài sản của HKB với hơn 109 tỷ đồng. HKB đang phải dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 80 tỷ đồng.

Bên nguồn vốn, nợ phải trả của HKB tính đến hết quý II là 178,6 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn 164 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần tài sản ngắn hạn. Tổng nợ vay hơn 100 tỷ đồng.

Được biết, giá cổ phiếu HKB hiện có giá 700 đồng/cổ phiếu. Được biết, thời điểm lên sàn HKB từng được coi là điểm sáng của ngành nông nghiệp với mức giá chào sàn 15.000 đ/cp. Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của HKB là nông nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp là tiêu, ngô, sắn, gạo...

HẠ VY