Trần Dương

Quy hoạch cảng Cần Giờ thành trung tâm trung chuyển quốc tế của TP. HCM

Lê Trí

UBND TP. HCM đã hoàn chỉnh Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo chỉ đạo của Thủ tướng. Theo đó, quy hoạch cảng Cần Giờ trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của TP. HCM.

Cụ thể, đề án tiếp tục nhấn mạnh việc phát triển Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đồng bộ, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông minh, tự động hóa trong hoạt động quản lý vận hành khai thác cảng. Đồng thời phải đảm bảo các yếu tố hiệu quả kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ giữ gìn hệ sinh thái Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

can-gio-1710897417.jpg

Quy hoạch xây dựng cảng Cần Giờ thành trung tâm trung chuyển quốc tế của TP. HCM cũng như khu vực.

Theo đó hướng đến xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ thành trung tâm trung chuyển quốc tế của TP. HCM cũng như khu vực. Mục tiêu là thu hút các hãng tàu, vận tải, chủ hàng, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics trong và ngoài nước, tham gia vào chuỗi cung ứng vận tải thế giới. Công suất dự kiến của Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đạt 4,8 triệu Teu trong năm 2030 và đến 2047 đạt 16,9 triệu Teu.

Theo đề án, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ được xây dựng tại khu vực cù lao Con Chó, xã Thạnh Anh, huyện Cần Giờ, TP. HCM. Tổng chiều dài cầu cảng chính dự kiến khoảng 7km và bến sà lan dự kiến khoảng 2km. Tổng diện tích ước tính khoảng 571ha. Quy mô khai thác tàu vận tải container có trọng tải lên đến 250.000DWT (24.000Teu), tàu trung chuyển có trọng tải từ 10.000-65.000 tấn (750-5.200Teu) và sà lan trọng tải tới 8.000T (356 Teu).

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ dự kiến phân kỳ đầu tư trong 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 được thực hiện trước năm 2030 với hoạt động đầu tư 2 khu bến chính/7 khu bến chính. Giai đoạn 2 tiến hành trong khoảng thời gian 2030-2045 khi tiếp tục đầu tư hoàn thành toàn bộ các khu bến chính còn lại. Công tác chuẩn bị đầu tư từ năm 2023 đến năm 2025, xây dựng cảng từ năm 2025 đến năm 2027, khai thác cảng từ năm 2028.

Đánh giá của UBND TP. HCM, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp trực tiếp cho ngân sách Nhà nước khoảng từ 34.000 đến 40.000 tỷ đồng/năm, ước tính sẽ tạo ra việc làm cho 6.000-8.000 lao động.

Với ý nghĩa tầm quốc gia, Cảng sẽ góp phần khẳng định vị thế vai trò của Việt Nam, định vị quốc gia trên bản đồ hàng hải khi là trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực thu hút các nhà vận tải, logistics lớn của thế giới, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.

AN NHIÊN