Trần Dương

Quốc tế Sơn Hà (SHI) bị phạt và truy thu thuế 1,7 tỷ đồng, lợi nhuận sụt giảm đến 34% chỉ còn 35 tỷ đồng

Lê Trí

CTCP Quốc tế Sơn Hà (mã: SHI) công bố nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ghi nhận lợi nhuận 35 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

qtsh-giam-1694653092.png

Tổng số tiền Quốc tế Sơn Hà bị xử phạt và truy thu lên tới 1,7 tỷ đồng.

Cụ thể, công ty đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, do đó bị xử phạt gần 275 triệu đồng. Đồng thời, Quốc tế Sơn Hà còn phải nộp lại đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước gần 1,4 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT hơn 29 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Quốc tế Sơn Hà cần nộp thêm tiền chậm nộp thuế gần 62 triệu đồng. Số tiền thuế chậm nộp này tính đến hết ngày 24/8. Công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp kể từ sau ngày 24/8 đến thời điểm thực nộp.

Như vậy, tổng số tiền doanh nghiệp này bị xử phạt và truy thu lên tới 1,7 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Quốc tế Sơn Hà ghi nhận doanh thu thuần 4.761 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Do chi phí giá vốn và chi phí tài chính tăng cao, SHI ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 35 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước và mới hoàn thành 44% kế hoạch năm.

AN NHIÊN