Trần Dương

Phú Yên kêu gọi đầu tư 23 dự án quy mô hơn 2.000 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 28.000 tỷ đồng

Admin

Các dự án kêu gọi đầu tư bao gồm lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp và y tế...

23 dự án kêu gọi đầu tư của Phú Yên có quy mô hơn 2.000 ha

UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 gồm 23 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 28.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận chủ trương kêu gọi đầu tư 23 dự án tại tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 28.000 tỷ đồng.

Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 7 dự án với diện tích khoảng 1.610 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 24.240 tỷ đồng. Lĩnh vực công nghiệp, chế biến, chế tạo có 5 dự án gần 209 ha, tổng vốn 2.140 tỷ đồng và một dự án lĩnh vực môi trường có vốn đầu tư khoảng 250 tỷ đồng.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch có 4 dự án khoảng 185,5 ha, tổng vốn đầu tư 1.220 tỷ đồng. Lĩnh vực này bao gồm khu du lịch hồ Suối Bùn (80 ha, 150 tỷ đồng), khu du lịch sinh thái đầm Ông Kinh – núi Mái Nhà (65 ha, 200 tỷ đồng), khu Thương mại - Dịch vụ du lịch sinh thái Công viên Bầu Hà (40 ha, 520 tỷ đồng), di dời bến xe nội thành ra ngoại thành để hình thành Trung tâm đô thị thương mại hỗn hợp (0,5 ha, 350 tỷ đồng).

Lĩnh vực công nghiệp có 3 dự án hơn 202 ha, tổng vốn đầu tư 1.870 tỷ đồng. Cụ thể, bao gồm đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) Hòa Phú (74 ha, 660 tỷ đồng), đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Phú Long (74 ha, 660 tỷ đồng), đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Phước Hòa (gần 55 ha, 550 tỷ đồng).

Ngoài ra, lĩnh vực y tế có 2 dự án gồm bệnh viện Đa khoa và chuyên khoa tỉnh Phú Yên rộng 6,5 ha tổng vốn đầu tư khoảng 1.900 tỷ đồng và dự án bệnh viện Y học Cổ truyền tuyến tỉnh rộng 3 ha tổng vốn đầu tư khoảng 1.250 tỷ đồng.

UBND tỉnh Phú Yên giao nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để bổ sung các thông tin liên quan đối với từng dự án cụ thể như khảo sát thực địa để xác định ranh giới cụ thể, xây dựng tài liệu, bản đồ tổng thể vị trí các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch & Đầu tư cập nhật hiện trạng sử dụng đất, xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư, sự phù hợp với các quy hoạch liên quan…

Cùng với đó, UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xác định ranh giới, địa điểm cụ thể đối với từng dự án liên quan để phối hợp, cung cấp cho Sở Kế hoạch & Đầu tư. Đồng thời, UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng cần cập nhật danh mục dự án vào các quy hoạch liên quan của địa phương nhằm đảm bảo tính pháp lý và thuận lợi trong việc xúc tiến, kêu gọi đầu tư.

Phú Yên yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh chủ động rà soát, kiến nghị bổ sung danh mục các dự án được duyệt vào nội dung của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và định hướng đến năm 2050 đang triển khai, đồng thời cập nhật, bổ sung vào các quy hoạch đang thực hiện cho phù hợp.

Đối với các dự án kêu gọi đầu tư trong Khu kinh tế Nam Phú Yên, sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế được Thủ tướng phê duyệt, UBND tỉnh Phú Yên giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong Khu Kinh tế Nam Phú Yên và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Đối với danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), sau khi quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt, UBND tỉnh sẽ giao Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương nghiên cứu đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, Phú Yên tuy có những lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, nhưng việc đầu tư  vẫn còn có một số khó khăn nhất định khiến cho một số dự án đang triển khai chậm tiến độ, các nhà đầu tư đang có ý định đầu tư vào tỉnh còn ngần ngại, e dè, chưa quyết tâm bỏ vốn đầu tư tại tỉnh.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn nêu trên đến từ việc các quy định của pháp luật về đầu tư còn chồng chéo, chưa sát với thực tế, chưa điều chỉnh kịp các mối quan hệ phát sinh trong quá trình đầu tư. Các vướng mắc thường gặp trong hoạt động đầu tư tại tỉnh Phú Yên như vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư công nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư và các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất; vướng mắc của dự án đầu tư có đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất rừng, kể cả rừng phòng hộ ven biển và vướng mắc trong dự án đầu tư vào cụm công nghiệp.

Hải Anh