Trần Dương

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển DIC

Admin

Hôm 27/2, tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP), Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 49/QĐ- TTCP thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển DIC.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển DIC.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Văn bản số 341, ngày 3/2/2023 của Văn phòng Chính phủ; ngày 3/2/2023, TTCP ban hành Quyết định số 38 về việc bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2023, trong đó có việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển DIC.

Theo Quyết định số 49/QĐ- TTCP, đoàn thanh tra gồm 9 thành viên do ông Nguyễn Đức Hương, Phó Cục trưởng Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực III (Cục III) làm Trưởng đoàn có trách nhiệm thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển DIC.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch thanh tra được Tổng TTCP phê duyệt.

Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra giúp Tổng TTCP giám sát hoạt động đoàn thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn cho biết, đây là cuộc thanh tra thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn thanh tra 30 ngày. Mục đích là thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước trước và sau cổ phần hóa tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển DIC.

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn yêu cầu đoàn thanh tra trong quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phân công cán bộ làm việc, tiếp cận hồ sơ hợp lý, tránh làm ảnh hướng đến hoạt động bình thường của đơn vị; làm việc một cách minh bạch, công khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung được phê duyệt, đảm bảo đúng thời gian và nguyên tắc, tổ chức hoạt động đoàn thanh tra theo Quyết định 49/QĐ-TTCP vừa được Tổng TTCP ban hành.

AN NHIÊN