Trần Dương

Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) của đại gia Đặng Thành Tâm lỗ hơn 76 tỷ đồng trong quý I do không có doanh thu cho thuê đất

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) ghi nhận lỗ 76,73 tỷ đồng trong quý I/2024 và cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm 2024 với giá trị lên tới 4.000 tỷ đồng.

Theo đó, quý I/2024, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 152,33 tỷ đồng, giảm 93,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 76,73 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1.056,36 tỷ đồng, tức giảm tới 1.133,09 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 69,8%, về còn 48,5%. Như vậy, Kinh Bắc trải qua 4 quý có lãi và đã lỗ trở lại.

kbc-tam-1714615769.png

Quý I/2024, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 152,33 tỷ đồng, giảm 93,1% so với cùng kỳ, ghi nhận lỗ 76,73 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1.056,36 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 95,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1.470,93 tỷ đồng, về 73,91 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 56,4%, tương ứng giảm 87,66 tỷ đồng, về 67,81 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 59,1%, tương ứng giảm 78,06 tỷ đồng, về 54,13 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 53,4%, tương ứng giảm 131,18 tỷ đồng, về 114,44 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi trong quý I/2024, Kinh Bắc ghi nhận lỗ 94,66 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1.167,03 tỷ đồng, tức giảm tới 1.261,69 tỷ đồng.

Lý giải về nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận, ban điều hành Kinh Bắc cho hay do không ghi nhận doanh thu thuê đất và cơ sở hạ tầng so với cùng kỳ 2.068,4 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý đầu năm 2024, lợi nhuận gộp mà Kinh Bắc tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty giảm lỗ nhờ doanh thu tài chính ghi nhận 67,81 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2024, Kinh Bắc đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.000 tỷ đồng.

Như vậy, với việc lỗ trong quý đầu năm 2024, Kinh Bắc còn cách rất xa kế hoạch tham vọng lãi 4.000 tỷ đồng trong năm 2024.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Kinh Bắc tăng 17,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 5.903,2 tỷ đồng, lên 39.337,4 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, tại thời điểm cuối quý I/2024, cho biết đã tạm ứng 1.575,9 tỷ đồng cho nhân viên. Trong đó, tạm ứng 956,8 tỷ đồng cho ông Mai Nho Trường, 200,1 tỷ đồng cho ông Phan Minh Toàn Thư và các khoản tạm ứng khác.

THỊNH HUY