Trần Dương

Năm 2024, Đô thị Kinh Bắc (KBC) đặt mục tiêu lãi 4.000 tỷ đồng tăng 80%, hủy phương án trả cổ tức bằng tiền

Lê Trí

Tổng công ty Phát triên Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần một năm 2024. Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.000 tỷ; tăng lần lượt 53% và 80% so với năm 2023. 

HĐQT cho biết công ty đang nỗ lực để các dự án còn thiếu các thủ tục pháp lý sẽ được hoàn thiện và thông qua từ quý II/2024 như các dự án Khu công nghiệp (KCN) Tràng Duệ 3, KCN Lộc Giang, Khu đô thị Phúc Ninh, Khu đô thị Tràng Cát,…

kbc-huy-1709857925.jpg

KBC đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.000 tỷ; tăng lần lượt 53% và 80% so với năm 2023.

Do đó, Ban Tổng Giám đốc ước tính diện tích cho thuê đất KCN trong năm 2024 dự kiến là 150 ha đến từ các khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Quang Châu, KCN Tân Phú Trung, các cụm khu công nghiệp ở Hưng Yên, Long An và đặc biệt KCN Tràng Duệ 3,...

Ngoài ra, một số dự án khu đô thị của tổng công ty dự kiến cũng sẽ được ghi nhận doanh thu và mang lại lợi nhuận trong năm 2024. Đô thị Kinh Bắc cũng cho biết đang thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để tiếp tục được phê duyệt mới các dự án tại các địa phương như: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hậu Giang, Cần Thơ, Vũng Tàu,... với tổng diện tích dự kiến khoảng 3.500 ha đất KCN và 650 ha đất khu đô thị.

Tại cuộc họp tới đây, Đô thị Kinh Bắc sẽ báo các cổ đông những nội dung được phê phải thực hiện trong năm 2023 nhưng chưa hoàn thành. Đầu tiên, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, công ty đã đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cp).

Tính đến ngày 31/12/2023, công ty chưa triển khai được phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu như kế hoạch. Nguyên nhân là trong năm 2023, HĐQT công ty đã ưu tiên dồn toàn bộ nguồn lực tài chính để thực hiện mua lại toàn bộ dư nợ trái phiếu đến hạn và trước hạn với số tiền là 3.900 tỷ đồng dư nợ gốc trái phiếu và 162 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu, đưa dư nợ trái phiếu của Kinh Bắc về 0 trước 30/6/2023.

Ngoài ra, HĐQT đã phải thu xếp nguồn lực tài chính để đảm bảo năng lực tài chính triển khai và mở rộng quy mô các dự án. Vì vậy, HĐQT chưa triển khai được kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2023.

Do đó, Đô thị Kinh Bắc trình ĐHĐCĐ hủy phương án chi trả cổ tức bằng tiền đã được phê duyệt. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận khác tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Thứ hai, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022 đã thông qua phương án mua lại 100 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt mua lại cổ phiếu. Đô thị Kinh Bắc cho biết ngay sau khi được phê duyệt Nghị quyết công ty đã đưa ra nhiều phương án mua lại cổ phiếu.

Sau khi nộp hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu tại UBCKNN, HĐQT nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ nên đã ban hành Nghị quyết ngày 17/4/2023 thông qua việc rút hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thì thị trường chứng khoán cũng diễn biến tích cực và giá cổ phiếu KBC cũng theo xu hướng đi lên khá tốt và duy trì mức giá trên 30.000 đồng/cp gần đến giá ngừng mua lại. Vì vậy, HĐQT chưa tiếp tục triển khai việc mua lại cổ phiếu trong năm 2023.

AN NHIÊN