#

Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) lãi quý IV tăng đột biến đạt 493 tỷ đồng chiếm 45% cả năm

Lê Trí

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HOSE: DCM) vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2023. Theo đó, lãi quý IV tăng trưởng đột biến đạt 493 tỷ đồng chiếm 45% kế hoạch năm.

Cụ thể, trong quý IV, DCM báo doanh thu gần 3.600 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Sau khấu trừ, lãi gộp còn 866 tỷ đồng, giảm 37%.

dcm-lai-1706491860.jpg

Quý IV, DCM ghi nhận lãi tăng trưởng đột biến đạt 493 tỷ đồng chiếm 45% kế hoạch năm.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 26%, lên 106 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm hơn nửa, còn gần 10 tỷ đồng. Tuy vậy các chi phí khác chiếm tỷ trọng khá lớn, trong đó chi phí quản lý doanh nghiệp gấp gần 3 lần cùng kỳ, tăng lên 209 tỷ đồng. Kết quả, Doanh nghiệp lãi ròng 493 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ.

Theo giải trình, Đạm Cà Mau cho biết dù sản lượng tiêu thụ tăng, nhưng giá bán phân bón giảm mạnh đã kéo doanh thu đi xuống. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao do bổ sung thêm quỹ Khoa học Công nghệ trong quý IV/2023.

Xét lũy kế, Đạm Cà Mau kết năm 2023 bằng doanh thu 12.600 tỷ đồng, giảm 21% so với năm trước; lãi ròng 1.100 ngàn tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 74%. So với kế hoạch được thông qua từ ĐHĐCĐ 2023, Doanh nghiệp thực hiện được 94% kế hoạch doanh thu, và hơn 80% mục tiêu lãi sau thuế.

Dù kết quả giảm sâu, nhưng cần nhìn nhận thực tế rằng mức nền năm 2022 của Đạm Cà Mau là rất cao với khoản lợi nhuận kỷ lục nhờ hưởng lợi từ cơn sốt hàng hóa toàn cầu. Nếu chỉ nhìn trong năm 2023, kết quả quý IV có thể xem là tích cực khi chiếm gần 45% lợi nhuận ròng của cả năm.

Thời điểm cuối quý IV, tình hình tài chính của Đạm Cà Mau khá ổn. Theo đó, tổng tài sản tăng 8% so với đầu năm, lên gần 15.300 tỷ đồng, trong đó 13.200 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn tăng 14%. Lượng tiền mặt và tiền gửi nắm giữ tăng 18%, lên 10.500 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng mạnh lên 199 tỷ đồng. Tồn kho giảm nhẹ còn 2.100 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh lên 127 tỷ đồng, gấp 4 lần đầu năm.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ ngắn hạn ghi nhận 4.500 tỷ đồng, tăng 57% so với đầu năm, với hơn 1.400 tỷ đồng là phải trả người bán ngắn hạn (tăng 36%). Vay nợ ngắn hạn tăng mạnh lên 846 tỷ đồng (đầu năm 2.6 tỷ đồng.

AN NHIÊN