Trần Dương

9 tháng, Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) ước đạt 9.500 tỷ đồng doanh thu thực hiện 70% kế hoạch

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau - Mã: DCM) vừa công bố sản lượng sản xuất urê quy đổi của Đạm Cà Mau đạt 708.330 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng tiêu thụ urê là 671.110 tấn, tăng 8% cùng kỳ.

dcm-lai-1697250313.jpg

Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm của Phân bón Dầu khí Cà Mau ước đạt gần 9.476 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm ước đạt gần 9.476 tỷ đồng, giảm 17% so với nền cao năm 2022 (hơn 11.465 tỷ đồng) trong bối cảnh giá phân bón tăng cao.

Năm 2023 Đạm Cà Mau đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất là 13.458 tỷ đồng, sản lượng ure sản xuất 882.000 tấn và sản lượng bán ra 760.000 tấn. Như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện được hơn 70% kế hoạch doanh thu. Lượng ure sản xuất tương đương 80% kế hoạch và lượng ure tiêu thụ bằng 88% mục tiêu năm.

6 tháng đầu năm, Đạm Cà Mau ghi nhận 6.286 tỷ đồng doanh thu và 542 tỷ đồng LNST, lần lượt sụt giảm 25% và 79% so với cùng kỳ năm trước.

Giá phân bón kỳ vọng đã tạo đáy nửa đầu năm và hồi phục vào nửa cuối năm 2023. Giá urê Thế giới được kỳ vọng hồi phục kể từ quý 3 do (1) nhu cầu phân bón thế giới được kỳ vọng cao hơn trong nửa cuối năm (yếu tố mùa vụ) (2) Nguồn cung khan hiếm vào nửa cuối năm. Giá urê trong nước có thể đã đạt mức thấp và khó giảm sâu hơn nữa, kỳ vọng giá urê sẽ phục hồi từ nửa cuối năm 2023, tuy nhiên khó tăng mạnh như trong năm 2021 và 2022.

Nhà máy urê hết khấu hao kể từ quý 4/2023 sẽ thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp từ năm 2024. Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trên doanh thu sẽ giảm từ mức 7% trong năm 2023 về gần 1% trong giai đoạn 2024-2029 (chủ yếu là chi phí khấu hao nhà máy NPK). Điều này sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí và mở rộng biên lợi nhuận gộp, qua đó thúc đẩy lợi nhuận kể từ năm 2024.

Theo đó các chuyên gia dự đoán doanh thu 2023 của Đạm Cà Mau đạt 12.323 tỷ đồng (giảm 23% so với cùng kỳ), LNTT đạt 1.469 tỷ đồng (giảm 66% so với cùng kỳ).

AN NHIÊN