Trần Dương

Ông Lê Ngọc Sơn làm tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Lê Trí

Ngày 18/3, Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam - PVN) đã quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

le-son-pvn-1710804212.jpg

Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam - PVN) đã quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn.

Được biết vào ngày 15/3, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn, Phó tổng giám đốc Petrovietnam, giữ chức vụ Thành viên HĐTV tập đoàn.

Ông Lê Ngọc Sơn sinh năm 1972 tại Thanh Hóa, là thạc sỹ Đánh giá và Quản lý mỏ dầu khí, kỹ sư Công nghệ khoan khai thác dầu khí. Ông Sơn có quá trình công tác gần 30 năm trong ngành dầu khí với nhiều vị trí công tác khác nhau.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc PVN, ông từng là Trưởng ban Khai thác dầu khí PVN, Tổng giám đốc Công ty điều hành dầu khí Phú Quốc. Từ tháng 3/2021 đến nay, ông Lê Ngọc Sơn là Phó tổng giám đốc tập đoàn phụ trách lĩnh vực E&P.

Về kết quả kinh doanh của PVN, tổng doanh thu toàn tập đoàn năm 2023 lập kỷ lục mới khi đạt 942.800 tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch năm và cao hơn 11.600 tỷ đồng so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng, đạt 54,5 nghìn tỉ đồng, vượt 57% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu toàn tập đoàn này năm vừa qua cũng tương đương 9,2% GDP cả nước. Số nộp ngân sách Nhà nước của riêng PVN cũng chiếm khoảng 9% tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023.

MINH TRÍ