Trần Dương

9 tháng, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) doanh thu 643.200 tỷ đồng đạt 95% kế hoạch năm

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, theo đó tổng doanh thu của ước đạt 643.200 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch cả năm.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2023, Petrovietnam nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực, góp những gam màu sáng trong bức tranh chung của nền kinh tế.

petro-1696557790.jpg

Tổng doanh thu Petrovietnam ước đạt 643.200 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch 9 tháng, bằng 95% kế hoạch năm.

Tập đoàn tiếp tục đảm bảo sản lượng khai thác dầu trong và ngoài nước ở mức cao. Các nhà máy, xí nghiệp vận hành an toàn, ổn định, công suất cao, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng; đảm bảo cung cấp khí tối đa cho sản xuất điện và các hộ tiêu thụ ngoài điện.

Bên cạnh đó, sản lượng sản xuất điện, xăng dầu, đạm và nhiều sản phẩm chủ lực khác đều ở mức cao, vượt kế hoạch được giao, đóng góp quan trọng cho sản xuất của các ngành kinh tế khác và an ninh năng lượng đất nước.

Cụ thể, sau 9 tháng, Petrovietnam đạt sản lượng khai thác dầu 7,85 triệu tấn, vượt 14,1% kế hoạch 9 tháng, bằng 84,6% kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu trong nước đạt 6,51 triệu tấn, vượt 16,8% kế hoạch 9 tháng, bằng 86,5% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, khai thác dầu thô ở nước ngoài đạt 1,34 triệu tấn và sản lượng khai thác khí đạt 5,76 tỷ m3, qua đó, đều ghi nhận kết quả vượt kế hoạc và lần lượt đạt 76,2% và 72,1% kế hoạch năm.

Ngoài ra, sản xuất cung ứng điện 9 tháng đạt 17,55 tỷ kWh, bằng 73,1% kế hoạch năm, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2022 và sản xuất đạm 9 tháng đạt 1,30 triệu tấn, vượt 5,2% kế hoạch 9 tháng, bằng 81% kế hoạch năm, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2022.

9 tháng, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 643.200 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch 9 tháng, bằng 95% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn 9 tháng ước đạt 42.500 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản hợp nhất của Petrovietnam ước đạt gần 1.000 nghìn tỷ đồng, giá trị thương hiệu Petrovietnam đạt 1,38 tỷ USD (tăng gấp 3 lần so với năm 2019).

Về công tác đầu tư, Petrovietnam đã hoàn thành đầu tư và vận hành với công suất cao Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 từ ngày 27/4/2023; thử vỉa thành công và cho kết quả tốt giếng khoan thẩm lượng Đại Hùng Nam-4X, lưu lượng khoảng 6.350 thùng dầu/ngày và 4,5 triệu bộ khối khí/ngày, đảm bảo đủ điều kiện để phát triển thương mại, đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, Petrovietnam cũng chuẩn bị khánh thành kho LNG 1 triệu tấn Thị Vải (kho cảng LNG đầu tiên và lớn nhất Việt Nam); các dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4; Chuỗi dự án Lô B, các dự án nhà máy điện Ô Môn III và Ô Môn IV… đều được ưu tiên tập trung triển khai cao độ.

CHÂU HUY