Trần Dương

Ông Bùi Minh Hưng, Chủ tịch Viconship (VSC) bất ngờ từ nhiệm

Ông Bùi Minh Hưng có đơn tự nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (Viconship – mã VSC) vì lý do cá nhân từ ngày 15/05/2024. .

Được biết, ông Hưng bắt đầu công tác tại Viconship Quảng Ninh từ năm 2009 và có thời gian dài đảm nhận chức vụ tại Công ty TNHH Dịch vụ Cảng Xanh - công ty con của Viconship đang khai thác cảng GreenPort. Giai đoạn tháng 11/2021 đến tháng 3/2023, ông Hưng giữ chức Tổng giám đốc Viconship trước khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT từ tháng 3/2023 đến nay.

bui-hung-vicon-1715822949.jpg

Ông Bùi Minh Hưng vừa có đơn tự nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (Viconship – mã VSC) từ ngày 15/5.

Sau khi rời vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Hưng sẽ tiếp tục hỗ trợ Viconship trong một cương vị mới là Chủ tịch Hội đồng chiến lược kinh doanh của công ty, đặc biệt trong mảng phát triển khách hàng và kinh doanh. Hội đồng chiến lược kinh doanh sẽ thường xuyên tham gia các phiên họp HĐQT và tham gia ý kiến các nội dung quan trọng trong việc xác định mục tiêu ưu tiên trong phát triển khách hàng và định hướng kinh doanh của Viconship

Ngoài công tác nhân sự, tại ĐHĐCĐ tới đây, Viconship dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu đạt 2.450 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 11,5% và 20,8% so với thực hiện năm 2023. Cổ tức năm 2023 dự kiến 7,5% bằng cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh quý đầu năm, Viconship ghi nhận doanh thu đạt hơn 568 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, Viconship lãi trước thuế 89,9 tỷ đồng, tăng 63% so với quý 1/2023. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện 23% kế hoạch doanh thu và 28% mục tiêu lợi nhuận sau quý đầu tiên.

Trong năm 2024, Viconship đang lên kế hoạch tái cấu trúc lại quy mô tài sản, thực hiện thoái vốn tại một số ngành nghề không trọng yếu, tập trung đẩy mạnh hoạt động M&A trong các lĩnh vực thế mạnh như khai thác cảng biển, tái cấu trúc lại các khoản vay hiện hữu nhằm tối ưu hóa chi phí tài chính để đạt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận như cam kết với cổ đông.

Viconship sẽ trình nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch mở rộng quy mô thông qua M&A. Theo đó, công ty dự kiến nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ nhằm mục đích nâng tỷ lệ sở hữu của VSC lên mức sở hữu đến mức tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Trước đó, Viconship đã có kế hoạch nhận chuyển nhượng thêm 44% vốn điều lệ tại Cảng Nam Hải Đình Vũ để nâng sở hữu lên tối đa 79% vốn điều lệ, qua đó chuyển từ hạch toán đầu tư vào công ty liên kết sang công ty con.

AN NHIÊN