Trần Dương

NovaGroup của chủ tịch Bùi Thành Nhơn bị công ty chứng khoán bán giải chấp 480 ngàn cổ phiếu NVL

CTCP NovaGroup vừa báo cáo đã bán hơn 480.000 cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland từ 27/3-29/3. Lý do giao dịch là bị công ty chứng khoán bán cổ phiếu cầm cố.

CTCP NovaGroup vừa báo cáo đã bán hơn 480.000 cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu NVL do NovaGroup nắm giữ giảm từ 572,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 29,4%) xuống còn 572,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 29,3%).

Trước đó, ngày 27/3, NovaGroup đăng ký bán ra 38 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 30/3 – 28/4, với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương pháp thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu hoàn tất giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của NovaGroup tại NVL sẽ giảm về còn 27,4% vốn điều lệ công ty, tương đương gần 535 triệu cổ phần.

Trong mội diễn biến có liên quan, từ 10/2 – 10/3, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con gái Chủ tịch Bùi Thành Nhơn đã mua vào thành công 19,35 triệu cổ phiếu NVL, qua đó nâng sở hữu tại NVL lên 21,64 triệu cổ phần, tương đương 1,11% vốn của Novaland.

AN NHIÊN