#

Nợ đến hạn ở mức 5.104 tỷ đồng nhưng Xây dựng Hòa Bình (HBC) vẫn được SeAbank, VPBank, BIDV và Vietinbank đồng loạt gia hạn, tái cấp tín dụng

Lê Trí

Mới đây, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 của doanh nghiệp. Đáng chú ý, khoản nợ hơn 5.000 tỷ đồng đã được HBC đàm phán gia hạn và tái cấp tín dụng.

Về hoạt động kinh doanh của Hòa Bình, theo báo cáo kết quả kinh doanh tự lập, năm 2022, Công ty công bố doanh thu thuần đạt 14.122,59 tỷ đồng, tăng 24% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn cùng các chi phí tăng, Hoà Bình báo lỗ sau thuế hơn 1.140,6 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lãi 96,97 tỷ đồng).

hai-hbc-no-1688261838.jpg

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Hoà Bình là 6.130 tỷ đồng, trong đó 5.104 tỷ đồng là nợ vay đến hạn trả trong vòng 12 tháng tới.

Đáng chú ý, trong phần giả định hoạt động của doanh nghiệp, công ty kiểm toán cho biết, tại ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất, tập đoàn có các khoản nợ vay đã quá hạn trong đó có một số khoản vay đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn. Đối với các khoản vay đã quá hạn hoặc sắp đến hạn, công ty đang trong quá trình thương thảo với ngân hàng để xin gia hạn các khoản vay này.

Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Hoà Bình là 6.130 tỷ đồng, trong đó 5.104 tỷ đồng là nợ vay đến hạn trả trong vòng 12 tháng tới. Tại ngày phát hành báo cáo, công ty kiểm toán tiết lộ Hoà Bình đã thanh toán được 2.047 tỷ đồng nợ gốc và 169 tỷ đồng lãi vay phải trả.

Đối với số dư nợ còn lại đã quá hạn hoặc có thời gian đáo hạn trong 12 tháng sắp tới, Hoà Bình đang trong quá trình đàm phán với ngân hàng.

Theo đó, các ngân hàng đã gia hạn nợ cho Hoà Bình có thể kể đến như Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) đồng ý gia hạn đến ngày 1-3/2/2024 cho khoản nợ 64,5 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) gia hạn khoản vay 55,5 tỷ đồng đến ngày 1/11/2023.

Các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) đều đang được các cấp phê duyệt về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ hoặc tái cấp giới hạn tín dụng năm 2023 cho Hoà Bình.

AN NHIÊN