#

Nhiều doanh nghiệp FDI niêm yết có lợi nhuận giảm hoặc lỗ trong năm 2020

Admin

Năm 2020, phần lớn các doanh nghiệp FDI đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có lợi nhuận sau thuế giảm hoặc có kết quả kinh doanh thua lỗ do chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chỉ có 2 công ty có lợi nhuận sau thuế tăng với mức 18% và 56%.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết có 11 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần và niêm yết tại các sở giao dịch chứng khoán. Sau đó, có ba doanh nghiệp từng niêm yết trên sàn HOSE nhưng phải hủy niêm yết do hoạt động kinh doanh thua lỗ, gồm Công ty cổ phần Gạch men Chang Yih (CYC) vào năm 2017, Công ty cổ phần Thực phẩm quốc tế (IFS) vào năm 2013, Công ty cổ phần Full Power (FPC) vào năm 2011.

Thực phẩm quốc tế và Gạch men Chang Yih đã đăng ký giao dịch trên sàn UpCom vào các năm 2016 và 2017.

Về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020, UBCKNN cho biết phần lớn doanh nghiệp kinh doanh có lãi sau khi niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, nhưng có một số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ.

Cụ thể, 7/10 doanh nghiệp có lãi qua các năm trong giai đoạn 2016-2019. Trong đó, Công ty cổ phần Thực phẩm quốc tế có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bền vững qua các năm với mức lợi nhuận năm 2019 cao hơn hơn 5 lần so với năm 2016.

Có 3 doanh nghiệp thường xuyên ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ, gồm Công ty cổ phần Gạch men Chang Yih, Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, Công ty cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera.

Năm 2020, phần lớn các doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế giảm hoặc có kết quả kinh doanh thua lỗ do chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chỉ có Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam và Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang có lợi nhuận sau thuế tăng với mức 18% và 56%.

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp FDI niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Ảnh: UBCKNN cung cấp

Hiện vốn hóa của doanh nghiệp FDI niêm yết, đăng ký giao dịch chỉ chiếm tỷ trọng 0,3% tính trên tổng vốn hóa thị trường. Con số này, theo UBCKNN, cho thấy quy mô của doanh nghiệp FDI niêm yết, đăng ký giao dịch là nhỏ so với quy mô của thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, chưa xuất hiện tình trạng thoái vốn của cổ đông sáng lập và nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp FDI đang niêm yết, đăng ký giao dịch. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại 8/10 doanh nghiệp đang niêm yết, đăng ký giao dịch có xu hướng tăng sau khi lên sàn, chỉ có 2 doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu nước ngoài giảm.

Trước đó, có 10 doanh nghiệp FDI được chấp thuận chuyển đổi từ hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần và được niêm yết thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2003 – 2008. Sau giai đoạn này, có thêm một doanh nghiệp FDI niêm yết là Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam.

Về hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Quốc hội chính thức thông qua Luật Đầu tư nước ngoài vào ngày 29-12-1987 với quy định cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp sở hữu 100% vốn.

Tiếp đó, Luật Đầu tư nước ngoài năm 1996 thay thế Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987 quy định doanh nghiệp FDI chỉ được thành lập dưới hình thức là công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh. Nhưng trong quá trình hoạt động, một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu chuyển đổi hình thức hoạt động sang công ty cổ phần và niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán (TTCK).

Tới ngày 15-4-2003, sau 15 năm kể từ ngày mở cửa cho dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2003 cho phép một số doanh nghiệp FDI chuyển đổi hình thức hoạt động từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần đồng thời cho phép các công ty cổ phần này được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hoàng Thắng